Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Platform Rijstsector gaat voor structurele ordening niet voor chaos!

Starnieuws – Platform Rijstsector gaat voor structurele ordening niet voor chaos!

Platform Rijstsector gaat voor structurele ordening niet voor chaos!

Afbeelding: Starnieuws – 30 Oct, 08:42
Bericht: Platform Rijstsector gaat voor structurele ordening niet voor chaos!
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 30 Oct, 08:42

In de recente ontwikkelingen binnen de rijstsector, waar kritiek is geuit over het feit dat het platform tot op heden geen padieprijs heeft kunnen vaststellen, voelt Soedeshchand Jairam, voorzitter van het platform, de noodzaak om de feiten op een rij te zetten en de samenleving opnieuw te informeren over de werkwijze van het platform. Na bijna 50 jaar van overheidsbemoeienis in de rijstsector, waarop opeenvolgende regeringen geen oplossing hebben kunnen of willen vinden, werd het platform in april 2023 geïnstalleerd door president Chan Santokhi. Het voornaamste doel was om de sector te ordenen en naar een hoger niveau te tillen. Echter, de jaren van chaos en bemoeienis van de overheid kunnen niet in korte tijd worden opgelost. Het vergt onder andere constructieve dialoog, planning, een verandering in mindset en bewustwording.

Sinds de installatie van het platform is dit het derde seizoen, en de afgelopen twee seizoenen zijn zowel boeren, opkopers als verwerkers zeer tevreden geweest over de gehanteerde padieprijzen. Bovendien was er sprake van stabiliteit in de sector, wat essentieel is voor effectieve besluitvorming. Het platform begon direct na installatie te werken aan een strategisch werkplan voor 2022-2023. Een van de belangrijkste actiepunten die momenteel wordt uitgevoerd, is de berekening van de kostprijs van padie en rijstproducten. Via een openbare aanbesteding tracht het platform een onafhankelijke expert aan te trekken om objectieve prijsmodellen te ontwikkelen voor alle schakels in de rijstketen, die elk seizoen kunnen worden gebruikt om de daadwerkelijke prijzen te berekenen, om herhaalde chaotische situaties tijdens elke oogstperiode te voorkomen.

Momenteel bevinden we ons nog in een overbruggingsperiode, waarin het platform voorstander is van intern transparant overleg met alle belanghebbenden om de nieuwe padieprijs vast te stellen voordat het oogstseizoen begint. Echter, als zaken buiten het platform om worden uitgevoerd en niet in overeenstemming zijn met de regels, is het gemakkelijk om het platform de schuld te geven.

Het platform heeft herhaaldelijk geprobeerd om de communicatiekanalen met zijn opdrachtgever, de president van de Republiek Suriname, te gebruiken om de doelstellingen te verwezenlijken. In een recente brief heeft het platform urgente kwesties met betrekking tot zaken als btw en andere heffingen, zaaizaad en de padie-opkoopprijs ter sprake gebracht bij de president.

Het platform bestaat momenteel uit 29 stakeholders en heeft onlangs 10 nieuw opgerichte coöperaties verwelkomd voor een eerste kennismaking, waarbij zij in de toekomst op bepaalde momenten ook bij het overleg zullen worden betrokken. Deze delegatie werd geleid door Ricky Ristie, Just Vriesde, Dharmendra Nibar, Rawien Raghoenandan en Shewdat Soedjitkoemar. Jamillah Salarbaks, die in het dagelijks leven onderdirecteur is bij LVV Regio West en in voornoemd coöperatieverband als secretaris fungeert, was niet aanwezig.

Vanwege de noodzaak van effectief waterbeheer, mede vanwege het dreigende watertekort als gevolg van de droogte, is besloten om de waterschappen en OW-MCP’s nu ook optimaal te betrekken. Het platform heeft sinds de oprichting maximale participatie van alle belanghebbenden in de sector gehanteerd. Tijdens overleg over de rijstsector is het niet de bedoeling dat zaken buiten het platform om worden besproken en dat de uitkomsten dan als zijnde het platform worden gepresenteerd. Het is een gezamenlijke uitdaging waarbij alle betrokkenen gezamenlijk en transparant moeten samenwerken in het algemeen belang van de sector en Suriname, aldus Jairam.


Posted

in

by

Tags: