Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Patrouilles in gezamenlijke aanpak illegale visserij

Starnieuws – Patrouilles in gezamenlijke aanpak illegale visserij

Patrouilles in gezamenlijke aanpak illegale visserij

Afbeelding: Starnieuws – 10 Nov, 14:34
Bericht: Patrouilles in gezamenlijke aanpak illegale visserij
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 10 Nov, 14:34

Het project gericht op het verbeteren van Monitoring, Controle en Surveillance (MCS) om illegale, ongemelde en ongereguleerde (IOO) visserij te ontmoedigen en de beoordeling van bijvangst van schildpadden in de kustdrijfnetvloot is recentelijk van start gegaan. De uitvoering van patrouilles als onderdeel van de strijd tegen IOO visserij wordt gecoördineerd door het Directoraat Visserij en de Maritieme politie, met financiële en operationele steun van het Wereld Natuur Fonds (WWF) en het Regionaal Maritiem Comité voor visserij en aquacultuur in Frans-Guyana (CRPMEM Frans-Guyana). Het kustgebied en de binnenwateren van Suriname worden geconfronteerd met uitdagingen als gevolg van IOO visserij, wat een belemmering vormt voor duurzaam visserijbeheer en een bedreiging vormt voor de exportsector.

Binnen het kader van dit project zullen kapiteins van verschillende vissersboten bijvangst en interacties met zeeschildpadden documenteren. Het Directoraat Visserij van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de Maritieme politie zullen gezamenlijk zorgen voor monitoring, controle en surveillance om IOO visserij te bestrijden, inclusief de aanhouding van illegale boten. Een van de doelstellingen van het project is ook het ontwikkelen van een nationaal actieplan om IOO visserij aan te pakken.

Tijdens een bijeenkomst waren vertegenwoordigers van de Franse Ambassade, het Visserscollectief, de Kustwacht en WWF Guianas aanwezig. Zojindra Arjune, Onderdirecteur Visserij Beheer, benadrukte het belang van bevoegde instanties op het water voor adequate monitoring en handhaving van vissersboten. Het handhaven van wetten op het water, gericht op het bestrijden van illegaliteit, staat echter onder druk vanwege een gebrek aan middelen. Arjune uitte daarom dankbaarheid voor de inzet van WWF en CRPMEM bij het gezamenlijk aanpakken van IOO visserij in Surinaamse wateren.

Tomas Willems, zeebioloog en verantwoordelijke voor het vastleggen van interacties met zeeschildpadden, benadrukte het belang van gegevensverzameling, vooral gezien de steeds strengere eisen voor export, zoals die naar de VS. Hij verwees ook naar het Regionale Actieplan voor de lederschildpad, waarbij bijvangst wordt geïdentificeerd als de voornaamste oorzaak van de achteruitgang van deze bedreigde soort. Het onderzoek naar interacties met schildpadden in de kustdrijfnetvloot stelt de regio in staat gerichter te werken aan het verminderen van bijvangst.

Soraya Wijntuin, Oceans Coördinator van WWF Guianas, besprak de uitdagingen die moesten worden overwonnen om dit project van de grond te krijgen en prees de medewerking van alle betrokken partijen. Directeur van Visserij, Parveen Amritpersad, benadrukte dat het project een voortzetting is en dat er mogelijkheden zijn voor de Kustwacht om simultane activiteiten uit te voeren. Majoor Bhola, directeur van de Kustwacht, sprak tijdens zijn toespraak over het gebrek aan middelen, waarbij hij benadrukte dat boten moeten worden onderhouden, onderdelen duur zijn en niet altijd beschikbaar zijn, en dat brandstof nodig is voor het uitrukken.

De aanwezigen, waaronder John Somohardjo, inspecteur bij de Maritieme Politie, gingen mee op inspectie. Bij het derde geïnspecteerde vaartuig werd illegaal handelen vastgesteld, waaronder het ontbreken van een vergunning en zelfs een vals SK-nummer. Na kort overleg is besloten de boot in beslag te nemen en het onderzoek voort te zetten. De patrouilles zullen de komende tijd worden voortgezet, en de bevindingen zullen worden gebruikt voor het ontwikkelen van een nationaal plan ter bestrijding van IOO visserij, aldus WWF Guianas.


Posted

in

by

Tags: