Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Nog veel problemen bij opstart onderwijsproces

Starnieuws – Nog veel problemen bij opstart onderwijsproces

Nog veel problemen bij opstart onderwijsproces

Afbeelding: Starnieuws – 29 Oct, 12:40
Bericht: Nog veel problemen bij opstart onderwijsproces
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 29 Oct, 12:40

Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, stond onlangs in de schijnwerpers tijdens een persconferentie, waar hij de uitdagingen belichtte waarmee het Surinaamse onderwijsstelsel te kampen heeft. Een scala aan problemen blijft het onderwijsproces verstoren, ondanks de reeds aangevangen periode van een nieuw schooljaar. Deze moeilijkheden omvatten onder andere plaatsingsproblemen van leerlingen, tekorten aan meubilair, problemen met schoolvervoer, ontoereikende faciliteiten voor docenten in afgelegen gebieden, een tekort aan leerkrachten en de deplorabele staat van bepaalde schoolgebouwen. Het is echter belangrijk op te merken dat er hard wordt gewerkt aan het vinden van oplossingen voor deze problemen, hoewel de voortgang wellicht niet zo snel verloopt als gehoopt. Deze informatie is afkomstig van Starnieuws, waar de minister en zijn team tijdens de persconferentie meer inzicht gaven in de situatie.

Een van de meest urgente kwesties die Minister Ori en zijn team onder de aandacht brachten, is het tekort aan beschikbare plaatsen voor leerlingen op zowel basisscholen als op lager beroepsonderwijs (LBO) scholen. Op de basisscholen moeten nog 362 leerlingen een geschikte plaats vinden, terwijl hetzelfde geldt voor 230 LBO-leerlingen. Als tijdelijke oplossing wordt overwogen om leerlingen in groepen om en om, om de twee of drie dagen les te laten volgen om het plaatsingstekort enigszins te verlichten. Dit tekort aan geschikte klaslokalen gaat hand in hand met een tekort aan gekwalificeerde leerkrachten, wat de uitdagingen alleen maar verergert.

Het transport van leerlingen naar scholen is in veel gevallen problematisch, wat in sommige gevallen betekent dat schoolvervoer niet gegarandeerd is. Er zijn meldingen geweest van misstanden in het huidige transportsysteem, en het lijkt erop dat particuliere oplossingen voorhanden zijn, zij het niet altijd veilig. Een diepgaand onderzoek heeft de tekortkomingen van het bestaande systeem aan het licht gebracht, en er wordt gezocht naar manieren om dit te verbeteren.

In termen van schoolmeubilair benadrukte Minister Ori dat er voldoende meubilair beschikbaar is voor leerlingen, maar dat de verwerking van bestellingen vertraagd is. Het ministerie heeft aanzienlijke middelen toegewezen, SRD 97 miljoen, voor de aanschaf van schoolmeubilair, evenals nieuwe leerboeken voor basisscholen. Leerkrachten worden momenteel getraind om deze aangepaste leerstof effectief te onderwijzen, aangepast aan de specifieke behoeften van Surinaamse studenten.

De situatie in het binnenland van Suriname blijkt bijzonder uitdagend te zijn. Leerkrachten in deze afgelegen gebieden staan voor aanzienlijke obstakels, waaronder het ontbreken van internetverbindingen, elektriciteit en veilig drinkwater. Het transport naar deze gebieden is ook niet altijd betrouwbaar, waardoor sommige leerkrachten hun standplaatsen nog steeds niet hebben kunnen bereiken. Bovendien is de persoonlijke veiligheid van docenten niet altijd gegarandeerd, wat soms resulteert in hun vertrek uit deze gebieden. Ook de onderwijzerswoningen verkeren in een deplorabele staat en hebben dringend renovatie nodig.

De infrastructuur van verschillende schoolgebouwen in verschillende districten van Suriname laat eveneens te wensen over. Het ministerie heeft tien van deze gebouwen geïdentificeerd voor renovatie, waarbij financiële steun wordt ontvangen van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Binnenkort zullen contracten worden ondertekend om deze scholen aan te pakken, waarbij twee in Nickerie, drie in Marowijne en vijf in Sipaliwini worden gerenoveerd.

Deze problemen in het Surinaamse onderwijssysteem benadrukken de noodzaak van voortdurende aandacht en investeringen om de kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs te verbeteren. Minister Ori en zijn team werken hard om deze uitdagingen aan te pakken, en het is van cruciaal belang dat ze blijven streven naar duurzame oplossingen om de toekomst van de Surinaamse jeugd te waarborgen. Het is duidelijk dat er een aanzienlijke inspanning en middelen nodig zijn om het onderwijssysteem in Suriname naar een hoger niveau te tillen, en hopelijk zullen deze inspanningen vruchten afwerpen in de vorm van betere kansen voor alle leerlingen in het land. De informatie voor dit artikel is afkomstig van Starnieuws, dat verslag heeft gedaan van de recente persconferentie van Minister Ori en zijn team, waarin de situatie in het Surinaamse onderwijs werd besproken.


Posted

in

by

Tags: