Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Niet alle bonden schorten actie op brandstof nog even duur

Starnieuws – Niet alle bonden schorten actie op brandstof nog even duur

Niet alle bonden schorten actie op brandstof nog even duur

Afbeelding: Starnieuws – 20 Nov, 00:00
Bericht: Niet alle bonden schorten actie op brandstof nog even duur
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 20 Nov, 00:00

De krachten gebundeld binnen verschillende vakorganisaties hebben dit weekend een gecombineerde brief gestuurd naar de regeringsleiders, waarin ze hun besluit over de btw op brandstof kenbaar maken. Ondanks deze brief hebben niet alle vakorganisaties hun acties opgeschort, waardoor er verdeeldheid heerst binnen deze groep.

Enkele bonden, waaronder het Syndicaat voor Onderwijsgevenden Wi Sa Strey en de vakbonden bij Openbare Werken, hebben vergaderingen uitgeroepen en werkonderbrekingen georganiseerd. Vakbondsleider Michael Sallons heeft specifiek de bonden bij Openbare Werken gevraagd het werk te verlaten en naar een geheime locatie te gaan, terwijl hij aangaf dat de vakcentrale COL de acties niet heeft opgeschort.

Een van de voornaamste eisen van de vakorganisaties is de onmiddellijke verlaging van SRD 1 per liter aan governmenttake op brandstof. Tot nu toe heeft minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning nog geen instructies gegeven aan oliemaatschappijen om deze verlaging door te voeren. Momenteel wordt nog steeds SRD 3.50 voor ongelode benzine en SRD 3.15 voor diesel aan governmenttake in rekening gebracht.

De vakorganisaties hebben voorgesteld om per direct de SRD 1 per liter aan governmenttake te laten vallen en hebben hierover een brief gestuurd naar zowel de president als de vicepresident. Er is gesuggereerd dat, hoewel het handhaven van de btw op brandstof niet mogelijk lijkt, de regering wellicht een compensatie kan bieden van SRD 500 vanaf 1 januari.

Een opmerkelijk voorstel vanuit de vakbeweging is het direct verminderen van SRD 1 van de governmenttake, wat zou resulteren in een lagere brandstofprijs aan de pomp. Deze maatregel zou een maand lang van kracht zijn en tijdens deze periode zouden de vakbeweging, de regering en de DNA samenwerken om een voorstel voor integrale wijziging van de Wet wijziging Belastingen over de Toegevoegde Waarde voor te bereiden.

De groep van samenwerkende vakorganisaties omvat verschillende vakbonden zoals COL, C-47, diverse gezondheidsbonden, veiligheidsbonden, de Vereniging Rechtspositie Militairen, FOLS, Syndicaat Onderwijsgevenden, de Bond Beveiliging Hoogwaardigheidsbekleders, de Douane Bond, de Surinaamse Politie Bond, de Bond Personeel voor vakopleidingen en de Newmont Werknemers Organisatie. Hun gezamenlijke brief aan de regering is beschikbaar voor download. (Bron: Starnieuws)


Posted

in

by

Tags: