Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – NDP: Herdenking Diwali collectieve strijd tegen het kwade

Starnieuws – NDP: Herdenking Diwali collectieve strijd tegen het kwade

NDP: Herdenking Diwali collectieve strijd tegen het kwade

Afbeelding: Starnieuws – 12 Nov, 06:55
Bericht: NDP: Herdenking Diwali collectieve strijd tegen het kwade
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 12 Nov, 06:55

In Suriname wordt vandaag, op 12 november, het Diwali-lichtjesfeest gevierd, ook bekend als Deepawali. Een unieke traditie die diep geworteld is in hindoe-huishoudens, waar het aansteken van de Lakshmi – het symbool van geluk en licht – met behulp van dia’s een kenmerkend ritueel is. Wat begon als een intieme viering in huishoudens heeft geleidelijk een nationaal karakter gekregen, dat jaarlijks tot uiting komt in de Suriname Dia op het Onafhankelijkheidsplein.

Wat dit feest onderscheidend maakt, is niet alleen het nationale aspect maar ook de inclusiviteit ervan. Alle bevolkingsgroepen, ongeacht etnische achtergrond, sociale status of politieke voorkeur, verenigen zich om de overwinning van het goede over het kwade te vieren. Hoewel deze viering een symbolische betekenis heeft, weerspiegelt het ook de harde realiteit van de eeuwenlange strijd tegen het kwaad, die zich dagelijks manifesteert.

Diwali is niet slechts een tijdelijke triomf, maar eerder een collectieve erkenning dat de strijd tegen het kwade een voortdurende inspanning is. Het huidige wereldtoneel toont een sombere realiteit waarin volkeren zichzelf bestrijden, onschuldigen lijden in oorlogen, en mensen gedwongen worden hun geboorteland te ontvluchten. Honger, dood, verderf en rampen lijken aan de orde van de dag.

In het licht van Diwali reflecteert een politieke partij op de uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd. Een land dat ooit gedijde op eenheid en saamhorigheid, ziet nu een economie in crisis, met hoge inflatie, toenemende armoede, stijgende prijzen van essentiële goederen, en onbetaalbare kosten voor basisvoorzieningen zoals elektriciteit, water en gas. Bovendien worstelt de werkende klasse met lage lonen, waardoor ze moeite hebben om rond te komen en blijven vechten voor rechtvaardige erkenning en stabiele lonen.

Het lijkt erop dat de regering, ondanks deze uitdagingen, weinig oor heeft voor de noden van het volk. De aandacht lijkt eerder gericht op het verbeteren van de financiële positie van de regering zelf en haar connecties, ten koste van het welzijn van het volk. Het feestelijke Diwali, dat symbool staat voor licht en voorspoed, lijkt in schril contrast te staan met de duisternis die veel Surinamers momenteel ervaren.

Als de regering van plan is om Diwali te vieren, zou het een moment van bezinning moeten zijn. Het gevoerde beleid lijkt niet in overeenstemming te zijn met de essentie van Diwali. Diwali symboliseert niet alleen het licht in de huizen, maar ook het licht dat zich moet verspreiden naar de hele samenleving. Een samenleving waarin het welzijn van alle Surinamers wordt bevorderd, en de kracht wordt geput om het kwaad van armoede te overwinnen.

In deze tijd van reflectie wenst de NDP alle landgenoten een bezinningsvolle Shubh Diwali toe.

Bron: Starnieuws


Posted

in

by

Tags: