Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Nationale dialoog en corruptie faciliterend beleid

Starnieuws – Nationale dialoog en corruptie faciliterend beleid

Nationale dialoog en corruptie faciliterend beleid

Afbeelding: Starnieuws – 07 Nov, 05:40
Bericht: Nationale dialoog en corruptie faciliterend beleid
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 07 Nov, 05:40

In maart 2023 werd door de regering, onder leiding van de president, een nationale dialoog geïnitieerd, waarbij een team van deskundigen betrokken was. Het doel van deze dialoog, zoals beschreven in het Verslag Pre Nationale dialoog op bladzijde 6, was om de inzichten te verbreden en degenen die niet in De Nationale Assemblee vertegenwoordigd zijn de gelegenheid te bieden om hun stem te laten horen. Ook moest het de regering in staat stellen om kennis te nemen van de wensen en grieven van de gesprekspartners.

Er waren verwachtingen dat na de nationale dialoog veranderingen zouden optreden in het beleid en de uitvoering van dit beleid door de regering. Echter, het lijkt erop dat de president voornamelijk deze gesprekken gebruikt om de schijn op te houden en uiteindelijk zijn eigen agenda door te drukken. Enkele concrete voorbeelden onderstrepen deze observatie.

  1. De Staatsraad, een hoog college van Staat, adviseert de president om geen Surinaams grondgebied in eigendom aan buitenlandse mogendheden toe te wijzen, wat echter in strijd is met de grondwet. Ondanks dit advies, heeft de president grond aan India toegekend, wat in strijd is met de grondwet.

  2. De Staatsraad adviseert de president om geen grondconversie uit te voeren, zoals beschreven in het Staatsbesluit. Ondanks dit advies heeft de president dit Staatsbesluit ondertekend en gepubliceerd, zelfs nadat het maatschappelijk middenveld de gevolgen had benadrukt en er geen maatschappelijk draagvlak voor was.

  3. De president kondigde aan om de toewijzing van percelen in het Sabakuproject en het Kronenburgproject te onderzoeken vanwege vermeende onrechtmatige toekenning en corruptie. Echter, na een pauze van 6 maanden liet hij de activiteiten gewoon doorgaan.

  4. Ondanks het instellen van commissies om corruptieschandalen te onderzoeken, zijn er geen rapporten naar het Openbaar Ministerie gestuurd voor strafrechtelijke vervolging. Corruptieschandalen bij organisaties zoals SLM, Surpost, EBS, SWM, LVV, enz., zijn onopgelost gebleven.

  5. De president heeft corruptiegevoelige aanbestedingen laten plaatsvinden en intervenieerde achteraf, alsof hij van niets wist. Voorbeelden hiervan zijn het landelijke schoolbrodenproject van de First Lady, het afbreken en opnieuw aanbesteden van het Hoofdpolitiebureau, het aanbesteden van de bouw van de zaal van De Nationale Assemblee en de renovatie van de markt van Highway. Deze aanbestedingen vertoonden dubieuze elementen met mogelijke corruptie, maar werden uiteindelijk voortgezet.

  6. Het intrekken van ministeriële beschikkingen door middel van presidentiële besluiten voor een korte periode van 6 maanden en dit als een oplossing presenteren aan het volk. Voorbeelden hiervan zijn de toewijzing van 200 hectare grond in Stalweide aan een partijgenoot en de concessie van 300 hectare grond langs de Corantijnrivier voor zandafgraving aan een Chinees bedrijf.

Het is duidelijk dat de president zijn eigen agenda volgt, waarbij enge groepsbelangen worden behartigd en het nationaal belang lijkt te worden veronachtzaamd. Dit leidt onvermijdelijk tot chaos en wanbeleid. De belangen van het land lijken niet de hoogste prioriteit te hebben tijdens deze regeerperiode.

In een tijd waarin transparantie, verantwoording en integriteit van groot belang zijn, is het van essentieel belang dat de regering het algemeen belang voorop stelt en het vertrouwen van het volk behoudt. Het is noodzakelijk dat de nationale dialoog daadwerkelijk bijdraagt aan positieve veranderingen en niet slechts dient als een façade voor een reeds vastgestelde agenda. Daniella Sumter, voormalig lid van De Nationale Assemblee, wijst terecht op deze zorgen en pleit voor een meer verantwoorde en integere benadering van het beleid en de uitvoering ervan. Het is van groot belang dat de belangen van het Surinaamse volk voorop worden gesteld in de besluitvorming van de regering. Het is aan de regering om de zorgen en aanbevelingen van de Staatsraad en andere deskundigen serieus te nemen en te zorgen voor een integere en transparante aanpak van de nationale vraagstukken. Het nationaal belang mag niet ondergeschikt zijn aan individuele of partijpolitieke belangen. Een effectief en verantwoordelijk bestuur is cruciaal voor de duurzame ontwikkeling en welvaart van Suriname.


Posted

in

by

Tags: