Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Maandag vervoer NVB niet gegarandeerd update

Starnieuws – Maandag vervoer NVB niet gegarandeerd update

Maandag vervoer NVB niet gegarandeerd update

Afbeelding: Starnieuws – 03 Nov, 02:57
Bericht: Maandag vervoer NVB niet gegarandeerd update
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 03 Nov, 02:57

Vanaf aanstaande maandag zullen de bussen stilstaan en de boten aangemeerd blijven, tenzij er wordt voldaan aan de eisen van de Organisatie van Bus en Boothouders (OBS). Het vooruitzicht voor openbaar vervoer lijkt somber, aangezien het Nationale Vervoersbedrijf (NVB) tot die tijd de gelegenheid heeft om enkele prangende kwesties aan te pakken, zoals benadrukt door de OBS.

Antonius Pokie, de voorzitter van de OBS, heeft in een verklaring aan Starnieuws aangegeven dat het NVB onder druk is gezet om de tarieven te herzien, rekening houdend met de huidige sociaaleconomische situatie. Bovendien zijn de bus- en boothouders herhaaldelijk geconfronteerd met vertraagde betalingen. De lasten waaronder zij hun diensten aan de samenleving moeten verlenen, zijn sterk toegenomen, en er blijven weinig middelen over voor regulier onderhoud van hun voertuigen en boten, wat essentieel is om te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften en contractuele verplichtingen.

De stijgende prijzen van brandstof, voedsel en reserveonderdelen hebben de last voor bus- en boothouders verder verzwaard, waardoor het een zware opgave is geworden om in het levensonderhoud van henzelf en hun gezinnen te voorzien. Pokie benadrukt zelfs dat sommige ondernemers schulden hebben moeten aangaan bij tankstations en banken om te kunnen voldoen aan hun verplichtingen ten opzichte van het NVB en het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.

De OBS heeft in haar brief aan de directeur van het NVB aangegeven dat de bus- en boothouders al het mogelijke hebben gedaan om aan hun contractuele verplichtingen te voldoen, maar onder de huidige omstandigheden is het voor hen onmogelijk om verder te gaan. De OBS verlangt dan ook dringend een uitnodiging voor een overleg om te komen tot een redelijk tarief per gereden kilometer. Daarnaast eist de OBS dat er een minimale betaling wordt gedaan voor de maanden juli en augustus 2023. Er zijn momenteel nog vier openstaande rekeningen tot en met oktober. Bovendien moeten nog vergoedingen voor de periode tijdens Covid-19 en brandstofcompensatie van 2020 tot 2023 worden uitbetaald.

Indien deze knelpunten niet worden aangepakt, dreigt het openbaar vervoer vanaf maandag volledig tot stilstand te komen. Bussen zullen in de garage blijven en boten zullen aan de kant blijven liggen. De OBS benadrukt dat zij het publiek niet wil benadelen, maar er volgens Pokie geen andere optie meer overblijft. Het is een situatie van uiterste noodzaak, en de OBS staat vastberaden achter haar eisen om de levensvatbaarheid van de bus- en boothouders te waarborgen en de kwaliteit van het openbaar vervoer te handhaven.

Dit dreigende openbaarvervoersprobleem benadrukt de diepgewortelde zorgen en uitdagingen waarmee bus- en boothouders in Suriname worden geconfronteerd. Het is van essentieel belang dat er op korte termijn een constructieve dialoog plaatsvindt om tot werkbare oplossingen te komen en ervoor te zorgen dat openbaar vervoer beschikbaar en betaalbaar blijft voor de Surinaamse bevolking.

Bron: Starnieuws


Posted

in

by

Tags: