Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Landgrens tussen Guyana en Venezuela 124 jaar geleden bepaald

Starnieuws – Landgrens tussen Guyana en Venezuela 124 jaar geleden bepaald

Landgrens tussen Guyana en Venezuela 124 jaar geleden bepaald

Afbeelding: Starnieuws – 30 Oct, 06:44
Bericht: Landgrens tussen Guyana en Venezuela 124 jaar geleden bepaald
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 30 Oct, 06:44

In 1899 werd de grens tussen Guyana en Venezuela definitief vastgesteld door een arbitrale uitspraak, een proces dat in 1897 in gang was gezet. Voor 1897 was er geen formele overeenstemming bereikt over de grens tussen Brits Guyana en Venezuela. Deze periode in de late 19e eeuw was gekenmerkt door de Monroe-doctrine, en de Verenigde Staten raakten betrokken bij de grenskwestie en steunden de Venezolaanse eis dat Groot-Brittannië het geschil aan internationale arbitrage zou onderwerpen.

Uiteindelijk ging Groot-Brittannië in 1897 akkoord met het Verdrag van Washington, waarin werd overeengekomen om het geschil aan internationale arbitrage voor te leggen. Artikel XIII van dit Verdrag bepaalde dat de resultaten van de arbitrage als een definitieve oplossing zouden worden beschouwd. Beide partijen aanvaardden deze uitspraak bijna 63 jaar lang. Ze stelden een Gemengde Brits-Venezolaanse Grenscommissie op om de grens af te bakenen, en deze commissie voltooide het werk in 1905, waarbij een gezamenlijk rapport en een grenskaart werden ondertekend.

Na bijna 63 jaar beweerde Venezuela in 1962 plotseling dat de arbitrale uitspraak nietig was. Deze bewering was gebaseerd op een memorandum geschreven door Severo Mallet Prevost, een jonge Amerikaanse advocaat die aan de Venezolaanse zijde had deelgenomen aan de arbitrage van 1899. Er was echter nooit bewijs geleverd om deze bewering te ondersteunen.

Toen Guyana in 1966 op het punt stond onafhankelijk te worden, stemden de Britten in met de Overeenkomst van Genève, die de procedures voor het oplossen van de controverse vastlegde. Venezuela heeft de afgelopen jaren geprobeerd de controverse om te zetten in een geschil over eigendom van grondgebied, waarbij het aanspraak maakte op de hele regio Essequibo en de bijbehorende maritieme gebieden. Dit leidde tot bedreigingen, intimidatie, inbeslagname en economische agressie van Venezuela tegen Guyana.

De Overeenkomst van Genève uit 1966 bood procedures voor het oplossen van de controverse, beginnend met een Gemengde Commissie en eindigend met een besluit van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Toen Guyana en Venezuela het niet eens konden worden over een oplossingsmiddel, werd de zaak verwezen naar de secretaris-generaal van de VN.

In 1989 koos de secretaris-generaal het Good Offices Process als middel om de controverse op te lossen, en dit proces duurde ruim 27 jaar. Toen Guyana in 2014 besefte dat Venezuela niet bereid was om te goeder trouw deel te nemen aan dit proces, verzocht Guyana de secretaris-generaal om een ander middel te kiezen. Guyana gaf de voorkeur aan een gerechtelijke oplossing van het geschil.

Na verschillende missies van de Verenigde Naties en voorstellen van de secretaris-generaal, koos de secretaris-generaal in 2018 het Internationale Gerechtshof (ICJ) als middel om de controverse op te lossen. Guyana diende een verzoekschrift in bij het ICJ om de geldigheid en bindendheid van de arbitrale uitspraak van 1899 te bevestigen. Venezuela weigerde deel te nemen en beweerde dat het ICJ geen jurisdictie had.

Het ICJ besloot om de kwestie van zijn jurisdictie als eerste te behandelen en stelde termijnen vast voor pleidooien over dit onderwerp. Guyana diende zijn pleidooi over de jurisdictie in, maar Venezuela reageerde niet binnen de gestelde termijn. Het ICJ oordeelde in december 2020 dat het bevoegd was om de beweringen van Guyana over de geldigheid van de uitspraak van 1899 en de kwestie van de landgrens tussen Guyana en Venezuela te behandelen.

Na een casemanagementvergadering in februari 2021 stelde het ICJ termijnen vast voor schriftelijke pleidooien over de grond van de zaak. Guyana diende zijn pleidooi in over de grond van de zaak in maart 2022, en Venezuela wordt verwacht te reageren in maart 2023.

President Mohamed Irfaan Ali van Guyana en parlementslid Aubrey C. Norton, leider van de oppositie, bevestigden op 24 oktober 2023 hun toewijding aan het juridische proces dat momenteel wordt gevoerd voor het Internationale Gerechtshof. Ze geloven dat dit proces eindelijk een oplossing zal bieden voor de vraag die Venezuela heeft opgeworpen over de geldigheid van de arbitrale uitspraak uit 1899 en de territoriale integriteit van Guyana zal waarborgen.


Posted

in

by

Tags: