Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Kanttekeningen bij ontwerp Grondenrechten 2

Starnieuws – Kanttekeningen bij ontwerp Grondenrechten 2

Kanttekeningen bij ontwerp Grondenrechten 2

Afbeelding: Starnieuws – 30 Oct, 04:48
Bericht: Kanttekeningen bij ontwerp Grondenrechten 2
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 30 Oct, 04:48

Het koloniale verleden en de rechtvaardiging ervan hebben historisch gezien transparantie bemoeilijkt. Een diepgaand begrip van dit verleden en het oorspronkelijke eigendomsrecht van inheemse volkeren vereist een contextuele benadering. In de vroege 16e eeuw voerden verschillende Europese machten, waaronder Spanje, Engeland, Portugal, Nederland, Duitsland, Frankrijk en België, brutale kolonisatie en plunderingen uit in delen van de wereld buiten Europa. Deze koloniale mogendheden verdeelden de wereld met bruut geweld en zonder toestemming van de oorspronkelijke bewoners.

Inheemse volkeren werden vaak beroofd van hun land en bezittingen zonder formele onteigening. Tussen 1500 en 1650 vond onregelmatige kolonisatie en plundering plaats in Suriname. In 1650 bezette de Engelsman Willoughby Suriname zonder toestemming van zijn monarch, die kort daarvoor was afgezet en onthoofd door het parlement. Pas twaalf jaar later kreeg Willoughby toestemming van de nieuwe koning, wat het begin markeerde van systematische kolonisatie van Suriname. Het recht om land te bezetten en koloniën te stichten, werd uitsluitend toegekend aan de koningen van de koloniale mogendheden, die zich soeverein noemden.

Tussen 1667 en 1975 werden de Engelse koloniale heersers vervangen door Nederlanders. De Nederlanders gaven land uit onder verschillende titels, waaronder volle en vrije eigendom, allodiaal eigendom, erfelijk bezit, erfpacht en later grondhuur. Deze uitgiften waren echter gebaseerd op illegale inbeslagname en geweld, en ze hadden geen legale basis. Inheemse volkeren werden steeds verder het binnenland in gedreven, waar ze hun traditionele levenswijze voortzetten zonder kolonisatie, plantages en onderdrukking.

In het kort hadden de inheemse volkeren oorspronkelijk eigendomsrecht. De koloniale heersers eigenden zich illegaal juridisch eigendom toe op geroofd land. Grondrechten werden uitgegeven aan kolonisten, maar deze waren gebaseerd op onrechtmatige handelingen en hadden geen wettelijke basis. Inheemse volkeren hebben nooit afstand gedaan van hun eigendomsrecht, en alle uitgiften zonder hun toestemming zijn juridisch ongeldig vanwege het ontbreken van rechtmatige eigendomstitels.

Het domeinbeginsel is een belangrijk concept dat in 1982 werd ingevoerd met de zogenaamde L-decreten, waaronder L1, Beginselen van het Grondbeleid. Artikel 1, lid 1 van dit decreet introduceerde het domeinbeginsel, dat stelt: “Alle grond waarop niet door anderen recht van eigendom wordt bewezen, is domein van de Staat.” Deze regel lijkt de eigendomsrechten van inheemse volkeren te negeren, hoewel het aanvankelijk bedoeld was voor gebieden waar landuitgifte had plaatsgevonden. Het domeinbeginsel draait de bewijslast om: de Staat beweert eigenaar te zijn en hoeft niets te bewijzen, terwijl anderen, waaronder inheemse volkeren, hun eigendomsrecht moeten bewijzen.

Echter, de overdracht van de regeermacht in 1975 en de daaropvolgende gebeurtenissen hebben het eigendom van inheemse volkeren niet aangetast. Hun eigendomsrechten bleven onveranderd, ongeacht wie de tijdelijke machthebber was. Deze eigendomsrechten verjaren niet en blijven van kracht, ongeacht wie er op dat moment regeert. Het domeinbeginsel zou eigenlijk omgekeerd moeten worden, waarbij de nadruk ligt op het “inheemsenbeginsel” dat de authentieke eigendomsrechten van inheemse volkeren erkent. De Staat, die beweert eigenaar te zijn, zou het eigendom moeten bewijzen, net zoals anderen dat zouden moeten doen.

Het is van cruciaal belang om het inheemsenbeginsel te erkennen en het debat te openen over landrechten en gronduitgifte door de staat. Dit fundamentale vraagstuk verdient serieuze aandacht en respect voor de historische en legale eigendomsrechten van inheemse volkeren.


Posted

in

by

Tags: