Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – IMF: Sociaalprogramma teleurstellend en ondermaats

Starnieuws – IMF: Sociaalprogramma teleurstellend en ondermaats

IMF: Sociaalprogramma teleurstellend en ondermaats

Afbeelding: Starnieuws – 09 Nov, 02:51
Bericht: IMF: Sociaalprogramma teleurstellend en ondermaats
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 09 Nov, 02:51

Anastasia Guscina, delegatieleider van het IMF in Suriname, heeft kritiek geuit op de Surinaamse regering, waarbij ze beweert dat ze niet adequaat reageert op de behoeften van de samenleving in het licht van ingrijpende maatregelen, zoals het afbouwen van subsidies met aanzienlijke prijsstijgingen tot gevolg. Volgens Guscina is het lopende sociaal programma teleurstellend ondermaats en zou het ook transparanter moeten zijn. Deze opmerkingen werden gemaakt tijdens een persconferentie bij het ministerie van Financiën en Planning.

Tijdens de persconferentie over de stand van zaken in het IMF-programma hebben Guscina, Maurits Roemer (gouverneur van de Centrale Bank), en minister Stanley Raghoebarsingh van Financiën en Planning betoogd dat het programma over het algemeen goed verloopt. Er is enige stabiliteit in de economie, de wisselkoers is stabiel en er wordt verwacht dat de inflatie zal afnemen. De schuldherschikkingen met de obligatiehouders en Chinese crediteuren zijn echter nog niet afgerond.

Guscina heeft opgemerkt dat ondanks de positieve macro-economische resultaten, de gemiddelde burger nog weinig merkt van deze stabiliteit. Ze benadrukt dat sociale bescherming niet als een ‘bijzaak’ had mogen worden beschouwd, met name bij het implementeren van maatregelen zoals het afschaffen van subsidies. Het IMF dringt erop aan dat de regering meer moet uitgeven aan sociale bescherming en dat er meer inspanningen moeten worden geleverd om de gestelde doelen aan het einde van het jaar te bereiken.

Volgens Guscina is het van cruciaal belang dat het geld bij de juiste doelgroep terechtkomt en dat de waarde van deze betalingen niet wordt aangetast door inflatie. Ze heeft besproken dat de president van plan is om deze kwesties serieus te nemen. Daarnaast heeft het IMF gevraagd om meer transparantie met betrekking tot sociale uitgaven, waarbij het ministerie van Sociale Zaken op haar website gedetailleerde informatie moet verstrekken over wie welke betalingen heeft ontvangen in welke districten. Het is van belang dat duidelijk wordt wie in aanmerking komt voor deze steun en dat er verantwoording wordt afgelegd.

Guscina erkent dat er een directe relatie is tussen het ontoereikende sociaal programma en de toenemende onrust in de samenleving. De regering heeft nagelaten een evenwicht te vinden en de ruimte om sociale bescherming te bieden, niet volledig benut. De vakbeweging heeft zich al geruime tijd verzet tegen maatregelen van de regering zonder een passend vangnet voor de bevolking voor te bereiden, wat nu resulteert in groeiende onrust en protestmarsen van verschillende bonden uit diverse sectoren.

Bron: Starnieuws


Posted

in

by

Tags: