Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – IMF: Lonen ambtenaren schandalig laag

Starnieuws – IMF: Lonen ambtenaren schandalig laag

IMF: Lonen ambtenaren schandalig laag

Afbeelding: Starnieuws – 13 Nov, 08:41
Bericht: IMF: Lonen ambtenaren schandalig laag
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 13 Nov, 08:41

Titel: IMF Delegatie Uitgesproken Over Lage Ambtenarensalarissen en Noodzaak voor Hervormingen in Suriname

In een recente persconferentie heeft Anastasia Guscina, de leidster van de IMF-delegatie, haar zorgen geuit over de schandalig lage lonen van ambtenaren in Suriname. Hoewel het Internationaal Monetair Fonds (IMF) erkent dat er sprake is van verspilling in het systeem, benadrukt Guscina dat het ook van cruciaal belang is om spookambtenaren uit het systeem te verwijderen.

Guscina deelde de bevindingen van het IMF-programma tijdens de persconferentie, samen met Maurice Roemer, gouverneur van de Centrale Bank, en minister Stanley Raghoebarsingh van Financiën en Planning. Zij gaf aan dat de gesprekken met de regering hebben plaatsgevonden, waarbij het onderwerp van lage ambtenarensalarissen prominent aan bod kwam. Volgens Guscina is het een zorgelijke situatie waar leraren bijlessen moeten geven om financieel rond te komen, aangezien de salarissen zijn aangetast door de inflatie.

Een opmerkelijke eis van het IMF-programma is de noodzaak om spookambtenaren te identificeren en te verwijderen. Guscina benadrukt dat 18 procent van het ambtelijke personeelsbestand niet correct geregistreerd is, wat een bron van verspilling en ontmoediging vormt. Ze moedigt de samenleving aan om verandering en verantwoordelijkheid op te eisen, omdat het verwijderen van spookambtenaren niet alleen verspilling tegengaat, maar ook ruimte creëert voor noodzakelijke salarisverhogingen.

De delegatieleider benadrukt dat het te gemakkelijk is om de schuld van de lage salarissen aan het IMF-fonds toe te schrijven. Ze legt de verantwoordelijkheid bij de verspilling en degenen die profiteren zonder daadwerkelijk te werken. Guscina benoemt dit gedrag als ‘ronduit diefstal’ en moedigt aan tot focus en actie om deze problemen aan te pakken, in plaats van het IMF de schuld te geven.

In een ander licht merkt Guscina op dat een coalitie van bonden protesteert tegen de vernieuwde BTW-wet in Suriname. Ze erkent dat belastinginkomsten essentieel zijn voor de overheid om haar taken uit te voeren, en benadrukt dat het onrealistisch is om te wachten op een perfecte wet. Hoewel ze begrip toont voor de zorgen van de bonden, wijst Guscina op het verlies van potentiële inkomsten bij elke vertraging in het invoeren van belastingmaatregelen. Ze benadrukt dat deze inkomsten kunnen worden gebruikt om salarissen te betalen, ook van de protesterende bondleden, en om de sociaal zwakkeren tegemoet te komen. Het is een delicate balans tussen de behoeften van de overheid en de zorgen van de samenleving die nauwlettend in de gaten moet worden gehouden.

Bron: Starnieuws


Posted

in

by

Tags: