Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Het OM lijkt Icarus die met vleugels van was naar de zon wil vliegen

Starnieuws – Het OM lijkt Icarus die met vleugels van was naar de zon wil vliegen

Het OM lijkt Icarus die met vleugels van was naar de zon wil vliegen

Afbeelding: Starnieuws – 04 Dec, 04:54
Bericht: Het OM lijkt Icarus die met vleugels van was naar de zon wil vliegen
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 04 Dec, 04:54

Starnieuws rapporteerde onlangs over groeiende zorgen in Suriname betreffende het functioneren van het Openbaar Ministerie (OM). Deze zorgen betreffen het vermeende willekeurige handelen, politieke betrokkenheid en de vermeende partijdigheid bij opsporingstaken. Dit heeft geleid tot een toenemend gevoel van onbehagen binnen de samenleving, waarbij het OM niet lijkt te worden geraakt door deze kritiek en zich eerder gedraagt als een figuur die, in de mythe van Icarus, hoogmoedig werd en ten val kwam door zijn overmoed.

De vergelijking met Icarus die met zelfgemaakte vleugels te dicht bij de zon vloog, is treffend in de context van het vermeende hoogmoedige gedrag van het OM. De vraag rijst nu wie in staat zal zijn om het OM ter verantwoording te roepen als zij zich inderdaad op dit pad van hoogmoed begeven. Het lijkt onontkoombaar dat er maatregelen moeten worden genomen om het OM terug op het juiste spoor te zetten, aangezien er voldoende redenen zijn voor de groeiende zorgen binnen de samenleving.

Het staatshoofd van het OM, de Procureur-Generaal (PG), wordt aangemoedigd om de bezorgdheden serieus te nemen en actie te ondernemen op basis van een sterk moreel kompas. Echter, er wordt betwijfeld of dit kompas nog naar behoren functioneert. Het


Posted

in

by

Tags: