Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Grondconversie gaat via Staatsbesluit door unit ingesteld

Starnieuws – Grondconversie gaat via Staatsbesluit door unit ingesteld

Grondconversie gaat via Staatsbesluit door unit ingesteld

Afbeelding: Starnieuws – 28 Oct, 00:57
Bericht: Grondconversie gaat via Staatsbesluit door unit ingesteld
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 28 Oct, 00:57

Staatsraad Adviseert Negatief over Grondconversie, President Negeert Advies en Installeert Grondconversie Unit

Paramaribo, 28 oktober 2023 – De Staatsraad heeft negatief geadviseerd over het concept Staatsbesluit met betrekking tot grondconversie, met uitzondering van de leden van de VHP. Het is belangrijk op te merken dat de president niet verplicht is om het advies van de Staatsraad op te volgen. In dit geval heeft President Chan Santokhi besloten om het advies van de Staatsraad om het Staatsbesluit over grondconversie niet af te kondigen, naast zich neer te leggen. Hij heeft een Grondconversie Unit geïnstalleerd om dit beleid uit te voeren.

Het hoofddoel van de regering is om in de komende vier maanden maar liefst 10.000 percelen in eigendom om te zetten. De wet op grondconversie was al in behandeling bij De Nationale Assemblee. De Staatsraad had geadviseerd om de behandeling van de wet af te wachten, terwijl de oppositie een motie over deze kwestie had ingediend. Assembleevoorzitter Marinus Bee hield de stemming aan en gaf aan in contact te zullen treden met de president.

De regering heeft via de Communicatiedienst Suriname aangekondigd dat het omzetten van grondhuur en erfpacht naar eigendom integraal zal worden vastgesteld per staatsbesluit. Dit initiatief is bedoeld om burgers meer rechtszekerheid met betrekking tot hun grondbezit te bieden. Om de uitvoering van dit beleid te ondersteunen, is er een Grondconversie Unit opgericht, met mr. Christiaan Calor als voorzitter namens de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie.

De installatie van de Grondconversie Unit vond plaats in aanwezigheid van minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). President Santokhi heeft aangekondigd dat burgers met percelen tot 2.500 vierkante meter de grond in eigendom kunnen omzetten tegen een tarief van SRD 25 per vierkante meter. De Grondconversie Unit wordt naar verwachting per 1 november operationeel en zal op landelijk niveau actief zijn.

President Santokhi benadrukt dat het essentieel is om bureaucratische hindernissen te minimaliseren en rekent op een efficiënte uitvoering van het beleid door het ministerie van GBB. Hij stelt ook dat alle inkomsten gegenereerd door de grondconversie zullen terugvloeien naar de gemeenschap.

Het bijzondere aan de Grondconversie Unit is dat deze uitsluitend uit mannen bestaat. De leden van de unit zijn Ricardo Vreden (Kabinet van de President, tevens plaatsvervangend voorzitter), Sieuw Ramsukul (Kabinet van de President), Ramesh Karansingh (Kabinet van de President) en Noeroeldin Khodabaks (ministerie van GBB). De unit heeft verschillende taken, waaronder het controleren en verwerken van aanvragen voor conversie, die binnen twee maanden moeten worden afgehandeld. De aanvrager moet binnen deze termijn op de hoogte worden gesteld van de goed- of afkeuring van het verzoek. Bij een positieve beslissing zal de aanvrager een beschikking ontvangen, waarna de notaris een akte zal opmaken die in het openbare register wordt geregistreerd.

Vreden benadrukt dat de leden van de Grondconversie Unit ervaren ambtenaren zijn en dat de unit nauw zal samenwerken met GBB, Openbare Werken en notarissen om een soepele conversie van grondeigendom te faciliteren. Het beleid heeft tot doel om burgers meer zekerheid te bieden over hun grondbezit en een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

Dit nieuwsbericht is gebaseerd op informatie van Starnieuws en markeert een belangrijke ontwikkeling in de grondconversieplannen van de Surinaamse regering. De stap om grondhuur en erfpacht om te zetten naar eigendom wordt gezien als een maatregel om rechtszekerheid te bieden aan burgers en hun economische stabiliteit te vergroten. De installatie van de Grondconversie Unit geeft aan dat de regering vastbesloten is om dit beleid met voortvarendheid uit te voeren, met het oog op de welvaart van de gemeenschap.


Posted

in

by

Tags: