Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Grondbeleid Transparantie en rechtvaardigheid dringend vereist

Starnieuws – Grondbeleid Transparantie en rechtvaardigheid dringend vereist

Grondbeleid Transparantie en rechtvaardigheid dringend vereist

Afbeelding: Starnieuws – 08 Nov, 10:50
Bericht: Grondbeleid Transparantie en rechtvaardigheid dringend vereist
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 08 Nov, 10:50

Het vraagstuk van grondrechten in onze samenleving blijft een terugkerend zorgwekkend onderwerp, dat dagelijks de aandacht van burgers trekt. Telkens weer worden zij geconfronteerd met schokkend nieuws over land dat zij hebben gecultiveerd of waarvoor al een bestemming is vastgesteld, maar dat plotseling wordt onteigend en aan derden wordt toegewezen. Recentelijk hebben enkele voorvallen, zoals de kwestie van de stalweide in Nickerie en de concessie verleend aan Goldline in het Apoera Washabo-gebied, de schijnwerpers gericht op de ondoorzichtige wijze waarop ons grond- en concessiebeleid wordt uitgevoerd.

Tegelijkertijd worden we dagelijks geconfronteerd met beelden van gezinnen in verschillende delen van ons land die tot hun verbazing ontdekken dat hun langdurige grondhuurovereenkomsten, vaak in een overgangsfase, plotseling aan anderen zijn toegekend. De reactie van de regering op deze kwesties is vaak onsamenhangend en lijkt te getuigen van een gebrek aan effectief bestuur en leiderschap. In sommige gevallen heeft de president met veel bombarie aangekondigd dat hij beschikkingen intrekt, zoals bij de stalweide in Nickerie. In andere gevallen worden activiteiten voor een periode van zes maanden opgeschort, zoals de concessie die aan Goldline in het Apoera Washabo-gebied is verleend. Een vergelijkbare aanpak zagen we ook bij de grondkwestie van het Sabaku-project. Het trieste resultaat is dat er in feite weinig veranderd is en dat het merendeel van de gronden nog steeds verdeeld lijkt te zijn onder familie en vrienden, wat niet bijdraagt aan rechtvaardig bestuur.

Het lijkt erop dat er op het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (ROGB) onder leiding van de minister een groep ambtenaren actief is die zich toelegt op het identificeren van waardevolle gronden van burgers met als doel deze te ontnemen. Dit gebeurt zonder respect voor de geldende wet- en regelgeving, transparantie en de principes van goed bestuur. De gevolgen van deze praktijken zijn verwoestend. Ze beroven boeren en landbouwers van hun zekerheid, brengen de werkgelegenheid in de agrarische sector in gevaar en bevorderen corruptie.

Het is dringend tijd om maatregelen te nemen ter bescherming van de samenleving. Om de belangen van de Surinaamse burger te waarborgen en rechtvaardigheid te laten zegevieren, stellen we de volgende stappen voor:

  1. Er moet een onafhankelijk onderzoek worden ingesteld naar de handelingen van de minister van ROGB. Als uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van wangedrag of onrechtmatige handelingen, moet de minister onmiddellijk worden ontslagen.

  2. Alle ambtenaren die betrokken zijn bij deze grondtoewijzingen moeten ook worden onderzocht. Als uit dit onderzoek blijkt dat zij betrokken zijn bij onrechtmatige handelingen, moeten zij worden ontslagen.

  3. Alle grondaanvragen moeten op een transparante website worden gepubliceerd, inclusief informatie over de status van de aanvragen. Dit zal bijdragen aan transparantie en vertrouwen in het proces.

  4. Er moet een vaste termijn van maximaal twee maanden worden vastgesteld voor de afhandeling van grondaanvragen. Als er na twee maanden geen afwijzing is ontvangen, mag worden aangenomen dat de aanvraag is goedgekeurd, in overeenstemming met de wet.

Deze maatregelen zijn van cruciaal belang om de rechten van alle betrokkenen te beschermen en de integriteit van ons grondbeleid te herstellen. Het is hoog tijd voor transparantie, rechtvaardigheid en respect voor de rechten van alle burgers binnen ons grondbeleid.

Het is van essentieel belang dat er een einde komt aan malafide en corrupte praktijken. De getroffen burgers lijden niet alleen directe schade, maar ook de Surinaamse belastingbetaler betaalt de prijs voor deze praktijken. Suriname verdient beter. Het is de verantwoordelijkheid van onze leiders om de rechten en belangen van de samenleving te beschermen en ervoor te zorgen dat ons grond- en concessiebeleid eerlijk en rechtvaardig wordt uitgevoerd.

In deze tijden van economische uitdagingen is het van het grootste belang dat de regering luistert naar de zorgen van de bevolking en bereid is haar beleid te herzien. De kwestie van grondrechten is niet alleen van belang voor de direct getroffenen, maar voor de gehele samenleving. Het is tijd om verandering teweeg te brengen en een einde te maken aan de praktijken die het vertrouwen van de burgers ondermijnen en de integriteit van ons grond- en concessiebeleid aantasten.


Posted

in

by

Tags: