Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Groene NGOs en LVV-minister tegen grootschalige ontbossing

Starnieuws – Groene NGOs en LVV-minister tegen grootschalige ontbossing

Groene NGOs en LVV-minister tegen grootschalige ontbossing

Afbeelding: Starnieuws – 01 Nov, 10:48
Bericht: Groene NGOs en LVV-minister tegen grootschalige ontbossing
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 01 Nov, 10:48

Een consortium van groene NGO’s, in samenwerking met vertegenwoordigers van Inheemse en Tribale Volkeren, heeft onlangs een gesprek gevoerd met de Surinaamse minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Parmanand Sewdien, om zorgen te uiten over grootschalige landbouwactiviteiten die worden ondernomen door Mennonieten. Deze landbouwpraktijken dreigen grote delen van het oorspronkelijke bos te kappen. Beide partijen streven naar betere benaderingen om de nationale landbouw te ontwikkelen, zo blijkt uit een persbericht van het consortium.

Suriname heeft onlangs te maken gekregen met de aanwezigheid van Mennonieten die grootschalige landbouw willen bedrijven en daarbij mogelijk aanzienlijke delen van het oorspronkelijke bos willen kappen. Deze ontwikkeling brengt het risico met zich mee dat Suriname zijn status als High Forested Low Deforestation (HFLD) land verliest, terwijl er wereldwijd slechts 11 HFLD-landen zijn. Op 6 oktober 2022 ontvingen de Mennonieten via hun vertegenwoordiger Ruud Souverein van Terra Invest Suriname Guyana N.V. een toestemmingsbrief van minister Albert Ramdin van Bibis, die hen toestemming gaf om met 50 Mennonietenfamilies vanuit Bolivia naar Suriname te komen voor een periode van 3 jaar om landbouwactiviteiten uit te voeren. Hun vertegenwoordiger diende contact op te nemen met het ministerie van LVV om mogelijk grond toegewezen te krijgen, en de groep diende zich te houden aan de Surinaamse wet- en regelgeving.

Tijdens het gesprek tussen het consortium van groene NGO’s, aangevuld met vertegenwoordigers van Inheemse en Tribale Volkeren, en de minister van LVV, is gebleken dat er geen contact is geweest tussen Terra Invest en het ministerie van LVV met betrekking tot de toewijzing van gronden. De groene NGO’s en de vertegenwoordigers van de binnenlandse bevolking en de LVV-minister hebben afgesproken elkaar op de hoogte te houden en pleiten voor een vorm van ontwikkeling waarbij zowel de landbouwsector verder wordt ontwikkeld als het bos wordt beschermd, zodat Suriname zijn HFLD-status behoudt.

Het consortium benadrukt dat het opofferen van tropisch regenwoud vermeden moet worden, aangezien dit leidt tot schade aan zoetwatervoorraden, milieugezondheid en de rijke biodiversiteit van het land. Ze benadrukken ook dat de wettelijk verplichte Milieu- en Sociale Effectenstudies te allen tijde objectief en professioneel moeten worden uitgevoerd, aangezien deze cruciaal zijn om de impact van dergelijke activiteiten te beoordelen.

Een ander standpunt van het consortium is dat plannen en onderzoeksresultaten gedetailleerd moeten worden besproken in het nationale parlement en moeten passen binnen het aangekondigde duurzame ontwikkelingsbeleid van Suriname. Dit beleid omvat onder andere de ontwikkeling van de industrie, traditionele medische systemen, naturopathische medicijnen en andere niet-houtige bosproducten, evenals het genereren van koolstofkredieten. Het consortium benadrukt ook het belang van betrokkenheid van de Surinaamse bevolking bij het vaststellen van beleid dat transparant en breed wordt gedragen.

Er zijn gebieden die in het verleden al werden gebruikt voor landbouw of hiervoor zijn bestemd en die kunnen worden aangewend voor grootschalige landbouw. Daarnaast zijn er bosrijke gebieden die niet grootschalig ontbost hoeven te worden voor ontwikkeling. In plaats daarvan kunnen methoden zoals agroforestry, waarbij landbouw wordt gecombineerd met het telen van bomen, worden toegepast, en agrotoerisme kan ook een levensvatbare optie zijn. Het verbouwen van gewassen voor grootschalige landbouw, zoals soja en maïs, moet plaatsvinden in speciaal daarvoor bestemde gebieden.

Al met al benadrukt het consortium het belang van duurzame ontwikkeling en het behoud van de biodiversiteit en het milieu in Suriname. Het is essentieel dat de belangen van alle belanghebbenden worden afgewogen en dat er een evenwicht wordt gevonden tussen economische groei en milieubescherming. Het consortium pleit voor een verantwoorde aanpak van ontwikkelingsactiviteiten om de toekomstige generaties te beschermen en het behoud van het rijke ecosysteem van Suriname te waarborgen.

Bron: Starnieuws


Posted

in

by

Tags: