Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Een brug over de Corantijn of liever nog één over de Surinamerivier?

Starnieuws – Een brug over de Corantijn of liever nog één over de Surinamerivier?

Een brug over de Corantijn of liever nog één over de Surinamerivier?

Afbeelding: Starnieuws – 13 Nov, 12:36
Bericht: Een brug over de Corantijn of liever nog één over de Surinamerivier?
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 13 Nov, 12:36

Recente ontwikkelingen wijzen erop dat de Surinaamse president, Santokhi, zijn belofte nakomt om bruggen te bouwen over de Corantijn- en Marowijnerivier. Drie bedrijven hebben onlangs hun voorstellen ingediend voor het ontwerp, de bouw, financiering, exploitatie en onderhoud van een brug over de Corantijnrivier. Momenteel worden deze voorstellen geëvalueerd en wordt verwacht dat het contract binnenkort wordt toegekend.

De geschiedenis van brugplannen in Suriname gaat terug naar de regering van premier Sedney in de jaren ’70, die de intentie had om een brug over de Surinamerivier te bouwen. Helaas bleef dit bij het heien van de eerste paal in 1973. Opeenvolgende regeringen hebben geprobeerd bruggen te bouwen om de Oostwest-verbinding te versterken, maar de resultaten waren niet altijd succesvol.

Onder president Wijdenbosch werd eindelijk een brug over de Surinamerivier gerealiseerd in 2000. Hoewel deze brug de reistijd naar Nickerie heeft verkort en het verkeer aanzienlijk heeft laten toenemen, bleven beloften van spectaculaire economische groei voor Coronie en Nickerie onvervuld. De economische voorspellingen van destijds lijken nu hun waarheid te vinden, en Nederland was terughoudend in het verstrekken van financiële steun voor de bouw van de Coppenamebrug.

In het geval van de huidige plannen voor een brug over de Corantijnrivier, rijzen er echter twijfels. Het verkeersaanbod over de Coppenamebrug is niet overweldigend, en er wordt betwijfeld of een brug over de Corantijn een vergelijkbare groei zal genereren. Bovendien is de vraag wie de kosten zal dragen, aangezien tolheffingen door gebruikers moeten worden betaald. Met weinig verkeer zou de tol echter onbetaalbaar worden, waardoor de brug minder aantrekkelijk wordt voor gebruikers.

Een alternatieve suggestie is om de bestaande veerverbinding te behouden en mogelijk vaker te laten varen, aangezien dit een kosteneffectievere optie lijkt. Echter, de vraag blijft of het haalbaar is om een brug te bouwen en te onderhouden zonder aanzienlijke tekorten.

Een ander aspect dat in overweging moet worden genomen, is het geopolitieke klimaat. Guyana ondergaat momenteel een snelle economische groei, maar er zijn grensconflicten met zowel Suriname als Venezuela. Als Guyana financieel bijdraagt aan de brug over de Corantijn, zouden ze mogelijk politieke concessies kunnen eisen, wat voor Suriname een risico zou kunnen zijn.

Een alternatieve suggestie is om in plaats van een brug over de Corantijnrivier, te overwegen een tweede brug over de Surinamerivier te bouwen. Dit zou niet alleen economische voordelen met zich meebrengen, maar ook het verkeer in Paramaribo beter verdelen en de groei van het district Commewijne stimuleren.

Al met al lijkt het idee van een brug over de Corantijnrivier te worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen en onzekerheden. Het is wellicht verstandig voor de regering om de plannen te heroverwegen en te kijken naar alternatieve opties die meer in lijn zijn met de huidige behoeften en omstandigheden van het land. (Bron: Starnieuws)


Posted

in

by

Tags: