Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – DNA-vergadering weer afgeblazen geen overeenstemming

Starnieuws – DNA-vergadering weer afgeblazen geen overeenstemming

DNA-vergadering weer afgeblazen geen overeenstemming

Afbeelding: Starnieuws – 01 Nov, 00:00
Bericht: DNA-vergadering weer afgeblazen geen overeenstemming
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 01 Nov, 00:00

Opnieuw heeft de vergadering over het Nieuw Burgerlijk Wetboek onder leiding van Assembleevoorzitter Marinus Bee een impasse bereikt, aangezien er onvoldoende aanwezige leden waren om wettig te kunnen vergaderen. Deze tweede poging werd belemmerd door de oppositie, die meer spreektijd eiste en pleitte voor een aparte behandeling van de wetsontwerpen. Het gebrek aan quorum heeft de voortgang van dit belangrijke wetgevingsproces belemmerd.

De eis van de oppositie voor meer spreektijd is een punt van aanzienlijke discussie geweest. Het aanvankelijke voorstel was om elke commissie van rapporteurs een spreektijd van 1 uur te geven, maar de oppositie vond dit ontoereikend gezien de complexiteit en omvang van het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Ze hebben gepleit voor 2 tot 2.30 uur spreektijd per lid binnen de commissie van rapporteurs, met de mogelijkheid om buiten de commissie te inventariseren hoeveel sprekers er zouden zijn voordat de spreektijd zou worden vastgesteld.

Deze vraag om uitgebreidere spreektijd weerspiegelt het belang van een grondige behandeling van deze wetswijzigingen, die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de burgers. Het Nieuw Burgerlijk Wetboek bestaat uit acht omvangrijke delen en omvat meer dan 900 pagina’s. Het verdient een gedetailleerde en zorgvuldige behandeling om ervoor te zorgen dat alle aspecten ervan adequaat worden begrepen en besproken.

Een ander belangrijk punt dat naar voren kwam tijdens de vergadering was het verzoek van de oppositie om de wetsontwerpen afzonderlijk te behandelen. Ze hebben voorgesteld dat de regering de wetsontwerpen intrekt en elk ervan afzonderlijk indient, zodat elk boek afzonderlijk kan worden behandeld. Deze benadering zou het mogelijk maken om elk onderdeel van het Burgerlijk Wetboek grondig te bespreken en ervoor te zorgen dat geen enkel aspect over het hoofd wordt gezien.

De Assembleevoorzitter merkte echter op dat de verschillende boeken in het Nieuw Burgerlijk Wetboek met elkaar in verband staan en dat het moeilijk zou zijn om ze afzonderlijk te behandelen. Deskundigen hebben ook aangegeven dat deze boeken nauw met elkaar verbonden zijn, wat het lastig maakt om ze geïsoleerd te behandelen.

De NDP-fractieleider, Rabin Parmessar, benadrukte eerder dat het Nieuw Burgerlijk Wetboek acht dikke delen beslaat en ruim 900 pagina’s telt. Hij betoogde dat de voorgestelde spreektijd ontoereikend was om de inhoud grondig te behandelen, gezien de ingrijpende wijzigingen die het voor de burgers met zich meebrengt. Hieruit blijkt het belang van voldoende tijd en ruimte om de wetsontwerpen te bestuderen en te bespreken.

Daarnaast drong de oppositie aan op een grondige belichting van de verschillende boeken binnen het Burgerlijk Wetboek, wat opnieuw aantoont dat een afzonderlijke behandeling van elk boek noodzakelijk wordt geacht om een diepgaand begrip te bevorderen.

Een bijkomende uitdaging voor het bereiken van quorum was het feit dat enkele leden van de coalitie afwezig waren, wat het moeilijk maakte om het vereiste aantal leden voor een wettige vergadering te bereiken. Dit tekort aan aanwezige leden heeft de voortgang van de vergadering belemmerd.

Assembleevoorzitter Marinus Bee betreurt het dat er geen overeenstemming kon worden bereikt tijdens het overleg en heeft aangekondigd dat er deze week geen verdere vergaderingen zullen plaatsvinden. Men wacht op de terugkeer van de afwezige leden, in de hoop dat de vergadering volgende week kan worden voortgezet. De impasse in dit belangrijke wetgevingsproces benadrukt de uitdagingen en complexiteiten waarmee de Surinaamse wetgeving te maken heeft en onderstreept het belang van een grondige en zorgvuldige behandeling van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.


Posted

in

by

Tags: