Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Dienstverlening AZP ingeperkt door actie bonden

Starnieuws – Dienstverlening AZP ingeperkt door actie bonden

Dienstverlening AZP ingeperkt door actie bonden

Afbeelding: Starnieuws – 09 Nov, 09:45
Bericht: Dienstverlening AZP ingeperkt door actie bonden
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 09 Nov, 09:45

Vandaag staat het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor een uitdaging, aangezien poliklinische afspraken zoveel mogelijk worden geannuleerd. De directie van het AZP geeft aan dat spoedzorg en noodzakelijke niet uitstelbare zorg vertraagd kunnen worden vanwege een minimale bezetting op cruciale afdelingen en ondersteunende afdelingen.

De beperkte dienstverlening van het ziekenhuis is het directe gevolg van de acties die verschillende bonden vandaag hebben afgekondigd. In dit kader heeft de algemene bond van het Academisch Ziekenhuis, ABPLAZ, zijn leden opgeroepen om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering van de gezamenlijke bonden. De leden van diverse bonden laten van zich horen en pleiten voor een herziening van de recent vernieuwde BTW-wet.

Deze ontwikkelingen werpen een schaduw over de normale gang van zaken in het ziekenhuis, waar patiënten die poliklinische afspraken hadden, nu geconfronteerd worden met annuleringen. De directie benadrukt dat de spoedzorg en onuitstelbare zorg weliswaar doorgang kunnen vinden, maar met vertraging als gevolg van de beperkte personele bezetting op cruciale afdelingen.

De acties van de bonden lijken voort te komen uit de onvrede onder hun leden, die zich verenigen in hun streven naar een herziening van de vernieuwde BTW-wet. Het is duidelijk dat deze kwestie niet alleen de individuele bonden raakt, maar een bredere impact heeft op de normale gang van zaken in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het bijwonen van de algemene ledenvergadering door de leden van de verschillende bonden getuigt van eenheid in hun streven naar verandering. De oproep tot herziening van de BTW-wet wijst op specifieke zorgen en bezwaren die deze beroepsgroep heeft met betrekking tot de recente wijzigingen in het belastingstelsel.

Het is van cruciaal belang om de bron van deze ontevredenheid te begrijpen en de dialoog tussen de betrokken partijen te bevorderen. Het feit dat essentiële medische dienstverlening vertraging kan oplopen, benadrukt de urgentie van een constructieve oplossing om de normale gang van zaken in het ziekenhuis te herstellen.

Bron: Starnieuws

In een tijd waarin de gezondheidszorg al onder enorme druk staat, benadrukken dergelijke acties de fragiliteit van het systeem. De patiënten, die afhankelijk zijn van poliklinische afspraken, bevinden zich nu in een kwetsbare positie door de annuleringen, en het is noodzakelijk om snel tot een oplossing te komen.

Het is te hopen dat de betrokken partijen, zowel de ziekenhuisdirectie als de bonden, de urgentie van de situatie begrijpen en constructieve stappen ondernemen om de verstoringen in de dienstverlening te minimaliseren. Patiëntenzorg mag niet de dupe worden van arbeidsconflicten, en een spoedige oplossing is van cruciaal belang om de belangen van alle betrokkenen te waarborgen.

In afwachting van verdere ontwikkelingen blijft het noodzakelijk om te benadrukken dat open communicatie en samenwerking de sleutel zijn tot het oplossen van geschillen. Een gebalanceerde benadering waarbij zowel de belangen van de werknemers als de continuïteit van de gezondheidszorg in overweging worden genomen, is essentieel voor het herstellen van evenwicht en het garanderen van een effectieve dienstverlening aan de gemeenschap.


Posted

in

by

Tags: