Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Dienstverlening apothekers wordt niet onderbroken

Starnieuws – Dienstverlening apothekers wordt niet onderbroken

Dienstverlening apothekers wordt niet onderbroken

Afbeelding: Starnieuws – 11 Nov, 02:55
Bericht: Dienstverlening apothekers wordt niet onderbroken
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 11 Nov, 02:55

Titel: Opluchting voor Apothekers in Suriname na Toezegging Betaling door Staatsziekenfonds

In een recente ontwikkeling heeft het Staatsziekenfonds (SZF) de Vereniging van Apothekers in Suriname verzekerd dat het zijn financiële verplichtingen jegens de apotheken zal nakomen. Eerder had de Vereniging van Apothekers aangekondigd dat ze een spoedberaad zouden houden vanwege achterstallige betalingen door het SZF. Volgens gemaakte afspraken zouden de apotheken aan het einde van de maand hun betaling moeten ontvangen. Omdat de apothekers de overeengekomen bedragen nog niet hadden ontvangen, gaven ze het SZF tot 10 november de tijd om aan zijn verplichtingen te voldoen. Met de recente toezegging van het SZF zijn de apothekers nu gerustgesteld en zien ze de toekomst met vertrouwen tegemoet.

De Vereniging van Apothekers benadrukt het belang van tijdige betalingen, aangezien achterstallige betalingen ernstige gevolgen kunnen hebben voor de dienstverlening aan SZF-verzekerden. In gevallen van betalingsachterstand heeft het SZF in het verleden de behandeling van deze verzekerden stopgezet, waardoor zij mogelijk zelf voor de kosten moesten opdraaien, met name voor medicijnen. Deze situatie plaatste de SZF-verzekerden in een kwetsbare positie. Echter, met de recente toezegging van het SZF lijkt de druk op de dienstverlening van de apotheken te zijn verminderd.

De apothekers benadrukken dat het cruciaal is om betalingszekerheid te waarborgen om de continuïteit van de geneesmiddelenvoorziening te garanderen. Met de toezegging van het SZF zien zij positieve signalen dat zij hun crediteuren kunnen betalen, wat essentieel is voor het handhaven van een stabiele voorraad geneesmiddelen. Dit nieuws is een welkome opluchting voor zowel de apothekers als de SZF-verzekerden, die afhankelijk zijn van een soepele en tijdige verstrekking van medicijnen.

Het feit dat het SZF en de Vereniging van Apothekers nu in overleg zijn om toekomstige onzekerheden over betalingsverplichtingen te voorkomen, getuigt van een constructieve benadering om structurele oplossingen te vinden. Het is niet ongebruikelijk dat apothekers herhaaldelijk aan de bel moeten trekken vanwege achterstallige betalingen, en dit overleg is een positieve stap in de richting van het voorkomen van dergelijke situaties in de toekomst.

De bron van deze informatie is Starnieuws, en het is van groot belang om te benadrukken dat de feiten die in dit artikel zijn gepresenteerd, afkomstig zijn van het originele bericht van Starnieuws. Het is een lichtpuntje voor de Surinaamse gezondheidszorg dat partijen actief werken aan het creëren van een stabiele en betrouwbare omgeving voor zowel dienstverleners als degenen die afhankelijk zijn van essentiële medische voorzieningen.


Posted

in

by

Tags: