Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – De VESte’ stuurlui staan aan wal

Starnieuws – De VESte’ stuurlui staan aan wal

De VESte' stuurlui staan aan wal

Afbeelding: Starnieuws – 31 Oct, 04:54
Bericht: De VESte’ stuurlui staan aan wal
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 31 Oct, 04:54

Met grote interesse las ik het recente artikel op Starnieuws, geschreven door Swami Girdhari, de secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). In dit artikel beweert Girdhari dat de geaccumuleerde inflatie tussen september 2020 en september 2023 ongeveer 400 punten bedraagt. Deze bewering is echter verre van accuraat en kan zonder twijfel naar het rijk der fabelen worden verwezen. Laten we eens nader kijken naar de officiële cijfers die beschikbaar zijn op de website van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS).

In september 2020 bedroeg het Consumentenprijsindex (CPI) 205,9 punten, terwijl in september 2023 dit cijfer was gestegen tot 746,7 punten. Dit vertegenwoordigt een stijging van 540,8 punten gedurende deze periode, wat neerkomt op een inflatie van 263 punten, in tegenstelling tot de beweerde 400 punten. Het is essentieel om deze cijfers correct te presenteren, aangezien ze een cruciale rol spelen in het begrijpen van de economische situatie van het land.

Het is begrijpelijk dat niet iedere burger in staat is om inflatieberekeningen uit te voeren, en daarom zijn organisaties als de VES zo belangrijk. Ze fungeren als bruggenbouwers tussen complexe economische informatie en het bredere publiek, en spelen een cruciale rol bij het informeren van de samenleving over economische kwesties. De VES heeft historisch gezien deze rol met toewijding vervuld. Echter, recente uitglijders hebben de geloofwaardigheid van de vereniging aangetast.

Het is vermeldenswaardig dat Swami Girdhari’s collega, Winston Ramautarsing, onlangs op televisie terecht werd gewezen vanwege de oppervlakkige benadering van de VES. Dit incident zou een kans moeten zijn geweest voor de VES om zelfreflectie toe te passen en eventuele tekortkomingen te corrigeren. Het is echter teleurstellend dat de vereniging vervolgens opnieuw een artikel publiceert dat is bezaaid met onnauwkeurigheden.

Het is belangrijk om te onderstrepen dat een inflatie van 263 punten over een periode van drie jaar nog steeds aanzienlijk hoog is. Het heeft aanzienlijke gevolgen voor de kosten van levensonderhoud en de economische stabiliteit van het land. Het is echter van cruciaal belang om te begrijpen welke omstandigheden hebben bijgedragen aan deze inflatie, aangezien de economie van Suriname gedurende een decennium aanzienlijk is achtergesteld.

Het herstel van een economie die zo lang is verwaarloosd, is een complex proces dat niet van de ene op de andere dag kan plaatsvinden. Het vereist samenwerking en gezamenlijke inspanningen van de regering, de particuliere sector en maatschappelijke organisaties. Het is spijtig dat sommigen ervoor kiezen om vanaf de zijlijn onterechte kritiek te uiten in plaats van constructief bij te dragen aan de inspanningen om de economie te herstellen.

Het is dan ook niet terecht om de VES de stuurlui aan wal te noemen, zoals gesuggereerd in het oorspronkelijke bericht. De vereniging heeft een waardevolle rol te vervullen in het bevorderen van economisch begrip en het leveren van deskundig advies. Echter, om deze rol effectief te vervullen, is het van het grootste belang dat de VES zorgvuldig en nauwkeurig te werk gaat, en dat de verstrekte informatie gebaseerd is op feitelijke gegevens en gedegen economische analyse.

In deze kritieke tijden waarin Suriname te maken heeft met economische uitdagingen, is het van essentieel belang dat alle belanghebbenden zich inspannen om constructieve oplossingen te vinden en bij te dragen aan de wederopbouw van het land. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de economie van Suriname weer op de rails te krijgen en ervoor te zorgen dat de toekomst van het land op een solide en duurzame basis wordt gebouwd.

Laten we hopen dat de VES en andere belangrijke instellingen zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid en zich inzetten voor een nauwkeurige, objectieve en constructieve bijdrage aan de economische discussies en besluitvorming in Suriname. Alleen door samen te werken en de juiste koers te volgen, kunnen we de economische uitdagingen overwinnen en een welvarende toekomst voor het land veiligstellen.


Posted

in

by

Tags: