Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – De VESte’ stuurlui staan aan wal

Starnieuws – De VESte’ stuurlui staan aan wal

De VESte' stuurlui staan aan wal

Afbeelding: Starnieuws – 31 Oct, 04:54
Bericht: De VESte’ stuurlui staan aan wal
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 31 Oct, 04:54

De Inflatiecijfers van Suriname: Een Grondige Analyse

Recentelijk werd in een artikel van de secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), Swami Girdhari, beweerd dat de geaccumuleerde inflatie tussen september 2020 en september 2023 ongeveer 400% bedraagt. Deze uitspraak heeft de nodige beroering veroorzaakt, en het is van belang om deze claim nader te onderzoeken en te begrijpen wat de officiële cijfers ons vertellen.

Allereerst is het essentieel om te benadrukken dat inflatie een ernstige zorg is voor elke economie, en de impact ervan kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de bevolking. Inflatie kan de koopkracht van de burger aantasten en de kosten van levensonderhoud verhogen, wat leidt tot financiële moeilijkheden voor velen. Het is daarom van groot belang om nauwkeurige informatie te verstrekken over de huidige economische situatie, inclusief inflatiecijfers.

Girdhari’s bewering dat de inflatie 400% bedraagt, roept enige twijfels op en daarom is het belangrijk om naar de officiële gegevens te kijken om een duidelijker beeld te krijgen. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) van Suriname publiceert regelmatig gegevens over de consumentenprijsindex (CPI), die de basis vormt voor inflatieberekeningen.

Volgens de officiële gegevens van het ABS bedroeg de CPI in september 2020 205.9, terwijl deze in september 2023 was gestegen tot 746.7. Dit vertegenwoordigt een stijging van 540.8 punten gedurende deze periode, wat neerkomt op een inflatie van 263%. Dit percentage is aanzienlijk lager dan de beweerde 400% en werpt enkele vragen op over de juistheid van de cijfers die in het oorspronkelijke artikel werden gepresenteerd.

Het is begrijpelijk dat het voor de gemiddelde burger moeilijk is om zelf inflatieberekeningen uit te voeren, en daarom zijn organisaties zoals de VES van groot belang. Deze organisaties spelen een cruciale rol bij het toegankelijk maken van complexe economische informatie voor het bredere publiek en dragen bij aan het begrip van economische ontwikkelingen.

Echter, de geloofwaardigheid van dergelijke organisaties wordt beïnvloed door de nauwkeurigheid van hun informatie en analyses. Recentelijk werd een van de collega’s van Girdhari, Winston Ramautarsing, op televisie terechtgewezen voor oppervlakkige benaderingen en onnauwkeurigheden in de analyses van de VES. Dit roept vragen op over de kwaliteit van de informatie die dergelijke organisaties verstrekken.

Het is van groot belang dat organisaties zoals de VES zelfreflectie toepassen en leren van eerdere fouten en kritiek. Het verspreiden van onnauwkeurige informatie kan de geloofwaardigheid van deze organisaties ondermijnen en het publiek in verwarring brengen.

Het is tevens belangrijk om te begrijpen dat zelfs een inflatie van 263% over een periode van drie jaar nog steeds een zeer hoog percentage is, en de impact ervan op de samenleving mag niet worden onderschat. Het is echter cruciaal om de oorzaken van deze inflatie te begrijpen en de economische context in overweging te nemen.

Een economie die gedurende een decennium is verwaarloosd en achtergesteld, zoals in het geval van Suriname, zal niet plotseling herstellen. Het vergt tijd, inspanning en samenwerking om deze economische uitdagingen aan te pakken en het land weer op de rails te krijgen. Het is teleurstellend dat sommigen ervoor kiezen om alleen vanaf de zijlijn kritiek te uiten, in plaats van constructief bij te dragen aan de oplossing van deze complexe problemen.

In deze uitdagende tijden is het van essentieel belang dat de juiste informatie wordt verspreid, dat er transparantie is in de economische rapportage en dat er samenwerking plaatsvindt om een duurzaam economisch herstel te bevorderen. Alleen door gezamenlijke inzet kunnen de economische problemen van Suriname worden aangepakt en kan het land op weg worden geholpen naar een stabiele en welvarende toekomst.

Bron: Starnieuws


Posted

in

by

Tags: