Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Dalian woningbouwproject Paramaribo-Noord behoort particulier toe

Starnieuws – Dalian woningbouwproject Paramaribo-Noord behoort particulier toe

Dalian woningbouwproject Paramaribo-Noord behoort particulier toe

Afbeelding: Starnieuws – 07 Nov, 00:01
Bericht: Dalian woningbouwproject Paramaribo-Noord behoort particulier toe
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 07 Nov, 00:01

Het probleem van de schrijnende woningnood in Suriname lijkt steeds urgenter te worden, terwijl er weinig concrete stappen worden ondernomen om tot een duurzame oplossing te komen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de huidige regering plechtig de woningnood aan te pakken, maar de beloften van de verkiezingen in 2023 lijken nu anders uit te pakken. Ook heeft het staatshoofd beweerd dat de woningen die zijn gebouwd in het kader van het Dalian Housing Project Phase II-programma van de vorige regering geen eigendom zijn van de overheid, maar van een particuliere ondernemer.

De uitspraken van het staatshoofd roepen echter enige verwarring op, aangezien er wel degelijk contracten bestaan tussen verschillende partijen, waaruit blijkt dat het project is gevestigd op grond die voorheen eigendom was van het pensioenfonds van Staatsolie-werknemers en later werd gekocht door het Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen. Dit fonds heeft de percelen vervolgens verkaveld en verkocht aan degenen die een aanvraag hadden ingediend. Het is ook vermeldenswaard dat de Surinaamse Postspaarbank financiering heeft verstrekt aan degenen die niet onmiddellijk het volledige bedrag konden betalen.

De woningen in dit project zijn gebouwd door het Chinese bedrijf Dalian, en daarom heeft de regering in oktober 2021 ingegrepen toen er problemen rezen met betrekking tot bezetting en onduidelijkheden over eigendom. Vicepresident Ronnie Brunswijk gaf aan dat de regering niet goed wist waar te beginnen met dit project, omdat de onderliggende documenten niet langer beschikbaar bleken te zijn. Hij gaf aan dat er op dat moment geen duidelijk zicht was op een oplossing voor deze kwestie.

Het woningnoodprobleem heeft echter verstrekkende gevolgen voor degenen die hun betalingen aan de bank nakomen volgens de overeenkomst. Gebrek aan essentiële voorzieningen zoals elektriciteit is een van de vele obstakels waarmee zij worden geconfronteerd. Dit staat in schril contrast met de doelstellingen van duurzame ontwikkeling, zoals uiteengezet in het regeerakkoord 2020-2025, waarin de regering zich sterk maakt om de woningnood aan te pakken.

Ondanks deze lastige situatie benadrukt de president dat de regering in gesprek is met de particuliere ondernemer om de achterstallige betalingen te regelen, niet alleen voor dit project, maar ook voor vergelijkbare situaties, zoals het Douane-project waar halve huizen zijn gebouwd. Volgens het staatshoofd is een van de belangrijkste problemen bij woningnood het ontbreken van toegang tot de gebieden waar de grond is toegewezen. De regering is van plan de gebieden toegankelijk te maken door infrastructuur aan te leggen en nutsvoorzieningen te realiseren. Dit zal mensen in staat stellen om zelf hun huizen te bouwen en daarbij gebruik te maken van de hypothecaire leningen van banken. Het staatshoofd heeft ook aangekondigd dat het maximale bedrag voor de woningbouwleningen zal worden verhoogd, van SRD 950.000 naar SRD 1,5 miljoen, om zo een grotere groep burgers te ondersteunen bij het realiseren van hun woonwensen.


Posted

in

by

Tags: