Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Column: Herschikking Obligatielening: een Presidentiële Premie

Starnieuws – Column: Herschikking Obligatielening: een Presidentiële Premie

Column: Herschikking Obligatielening: een Presidentiële Premie

Afbeelding: Starnieuws – 03 Nov, 00:59
Bericht: Column: Herschikking Obligatielening: een Presidentiële Premie
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 03 Nov, 00:59

Sira Capital Management, een financieel adviesbureau met een focus op investeringen, levert in het kader van thought leadership een bijdrage aan het publieke debat door middel van deze tweewekelijkse column. Deze keer werpen we een blik op de recente aankondiging van de Surinaamse regering met betrekking tot de herstructurering van twee uitstaande obligatieleningen, bekend als de Oppenheimer bonds. De regering nodigt houders van deze obligaties uit om ze in te wisselen voor een nieuwe Surinaamse obligatie, vergezeld van een Value Recovery Instrument (VRI). De herstructurering heeft betrekking op leningen van respectievelijk $550 miljoen en $125 miljoen, die zijn afgesloten tegen hoge rentetarieven van respectievelijk 9,25% en 12,875%. De staat heeft moeite gehad om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, wat deze herstructurering noodzakelijk maakte.

De herstructurering houdt in dat de obligatiehouders, die oorspronkelijk aanspraak konden maken op $912 miljoen aan hoofdsom en opgebouwde rente tegen oktober 2023, akkoord gaan met een korting van ongeveer 28%, wat neerkomt op een betaling van $660 miljoen over een periode van 10 jaar tegen een lagere rente van 7,95%. Bovendien accepteren ze in ruil voor gederfde inkomsten een extra betaling van $314 miljoen uit toekomstige royalty-inkomsten gegenereerd door Blok 58. Deze betalingen zullen worden uitgesteld tot uiterlijk 2050 en zijn gekoppeld aan de royalty-inkomsten uit de olie-industrie, vandaar de term “oil linked note”. Deze “oil linked note” zal pas worden afgelost wanneer de royalty-inkomsten de $100 miljoen overschrijden, en er zal ook een rentevergoeding van 9% worden toegekend.

De vraag die rijst, is of deze herstructurering een goede deal is voor alle betrokken partijen. Om dit te beoordelen, moeten we het belang van Suriname afwegen tegen dat van de obligatiehouders. De herstructurering vertegenwoordigt een contante waarde van ongeveer $360 miljoen voor Suriname. Dit voordeel is voornamelijk te danken aan het vermogen van Suriname om de nieuwe lening over een langere periode af te lossen tegen een lagere rente. Het feit dat de oorspronkelijke betalingen niet zijn nagekomen, heeft bijgedragen aan het positieve financiële resultaat voor Suriname. Echter, dit voordeel voor Suriname is in zekere zin een nadeel voor de obligatiehouders, gezien de gederfde inkomsten. Als compensatie daarvoor hebben zij de value recovery in de vorm van de additionele oil linked note van nominaal $314 miljoen ontvangen. Dit bedrag komt dicht in de buurt van het voordeel van $360 miljoen voor Suriname. Op het eerste gezicht lijkt er dus weinig financieel voordeel voor Suriname te zijn.

Desondanks heeft deze herstructurering een aanzienlijke waarde voor de toekomstige financiële ontwikkeling van Suriname. De rente die momenteel is overeengekomen met de obligatiehouders is lager dan die van de oorspronkelijke obligatieleningen, ondanks de stijging van de rente op Amerikaanse obligaties in de afgelopen jaren. Dit weerspiegelt het groeiende vertrouwen in Suriname op de internationale kapitaalmarkten. Dit herstel van vertrouwen is gunstig voor bedrijven en de toegang tot kapitaalmarkten, wat van cruciaal belang is voor economische groei. Het vertrouwen is niet uit het niets gekomen, maar is het resultaat van zwaar financieel en economisch beleid, waarvoor de hele bevolking offers heeft gebracht. Het lijkt erop dat dit beleid nu zijn vruchten begint af te werpen, wat positieve signalen afgeeft.

Bovendien is het belangrijk om te benadrukken dat de rente op de nieuwe lening lager is dan die op de oorspronkelijke leningen, ondanks de hogere rentetarieven op Amerikaanse obligaties. Bijvoorbeeld, ten tijde van het aangaan van de obligatielening van $550 miljoen in oktober 2016, bedroeg de rente op 10-jarige Amerikaanse obligaties 1,8%, terwijl Suriname een rente van 9,75% betaalde, wat neerkwam op een risicopremie van bijna 8%. In de huidige context bedraagt de rente op 10-jarige Amerikaanse obligaties 4,85%, terwijl Suriname een rente van 7,85% betaalt, wat overeenkomt met een risicopremie van 3%. Dit duidt op een aanzienlijk herstel van vertrouwen in Suriname en de huidige regering onder leiding van President Santokhi. Het lijkt erop dat beleggers aanzienlijk meer vertrouwen hebben in de huidige leiderschap en het financiële beleid dan in het verleden. Dit herstel van vertrouwen is van onschatbare waarde voor de economische ontwikkeling van Suriname en zal helpen bij het aantrekken van investeringen en het creëren van economische groei.

Deze herstructurering is dus niet alleen van financieel belang, maar heeft ook een symbolische betekenis. Het weerspiegelt het herstel van het vertrouwen in Suriname op de internationale financiële markten en de vastberadenheid van de huidige regering om financiële stabiliteit te herstellen. Dit herstel van vertrouwen is een positief teken voor de toekomst van Suriname en zal naar verwachting bijdragen aan economische groei en welvaart voor de bevolking.

Kortom, deze herstructurering kan als een succes worden beschouwd, aangezien deze niet alleen financiële voordelen ople


Posted

in

by

Tags: