Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – CLO-groep Miskin geeft lidbonden ruimte voor deelname actie

Starnieuws – CLO-groep Miskin geeft lidbonden ruimte voor deelname actie

CLO-groep Miskin geeft lidbonden ruimte voor deelname actie

Afbeelding: Starnieuws – 10 Nov, 10:32
Bericht: CLO-groep Miskin geeft lidbonden ruimte voor deelname actie
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 10 Nov, 10:32

Titel: President Santokhi overlegt met vakbonden en belastingdienst inzake herziene BTW-wet

In een recente ontwikkeling heeft President Chan Santokhi een vergadering gehouden met vertegenwoordigers van vakbonden en de belastingdienst om de zorgen te bespreken die zijn geuit met betrekking tot de herziene BTW-wet. Deze bijeenkomst volgde op eerdere kritieken van de gezamenlijke vakbeweging op de gewijzigde wet, met name met betrekking tot belastingverhogingen op brandstof en nutsvoorzieningen, evenals voorstellen voor de uitbreiding van belastingschijven.

De CLO-groep, onder leiding van Michael Miskin, heeft haar lidbonden de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de gezamenlijke vakbewegingsacties. Naar aanleiding van deze ontwikkeling heeft het hoofdbestuur van de CLO op donderdag vergaderd en een besluit genomen over de huidige situatie. Glenn Swamipersad, secretaris-generaal van de groep, benadrukte de behoefte van de lidbonden om deel te nemen aan de acties van de vakbeweging.

President Santokhi zette de dialoog voort door op woensdag een vergadering te houden met vertegenwoordigers van vakbonden, waarbij de focus lag op de BTW-wet, met specifieke aandacht voor belastingverhogingen op brandstof en nutsvoorzieningen, evenals voorstellen voor de verruiming van belastingschijven. Het clusterteam van ministers, het onderhandelingsorgaan, de Belastingdienst en DNA-leden namen ook deel aan deze besprekingen.

De gezamenlijke vakbonden uiten hun bezorgdheid over de herziene BTW-wet, met name over de opname van nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas en water onder de BTW-heffing. In een recente motie, ingediend tijdens een actie, wordt gevraagd om herziening van deze wet. De regering heeft aangegeven bereid te zijn mogelijkheden te onderzoeken om aan de wensen van de vakbonden tegemoet te komen, zonder de randvoorwaarden van het IMF te schenden.

De delegatieleider van het IMF, Anastasia Guscina, benadrukte dat er actie moet worden ondernomen met betrekking tot salarissen op alle niveaus, maar met zorgvuldige afweging van de beschikbare ruimte. Er is overeengekomen om de situatie in de eerste helft van het komende jaar te evalueren en mogelijke maatregelen te overwegen in de tweede helft.

President Santokhi onderstreepte het belang van het behouden van de primaire balans en de noodzaak van een zorgvuldige tijdsplanning bij de onderhandelingen over de BTW en bredere financiële maatregelen. Hij benadrukte dat iedereen streeft naar verbeteringen in de situatie van de werkende klasse en blijft zich inzetten voor een constructieve dialoog.

Deze informatie is afkomstig van Starnieuws, waar de oorspronkelijke berichtgeving te vinden is.


Posted

in

by

Tags: