Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Cebuma mag geen nieuwe ambtenaren op betaalrol plaatsen

Starnieuws – Cebuma mag geen nieuwe ambtenaren op betaalrol plaatsen

Cebuma mag geen nieuwe ambtenaren op betaalrol plaatsen

Afbeelding: Starnieuws – 29 Oct, 00:00
Bericht: Cebuma mag geen nieuwe ambtenaren op betaalrol plaatsen
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 29 Oct, 00:00

Titel: Begrotingsdiscipline en Controle op Nieuw Personeel in Suriname

In een streven naar begrotingsdiscipline heeft de minister van Financiën en Planning, Stanley Raghoebarsing, schriftelijke instructies uitgevaardigd aan het Centraal Bureau Mechanische Administratie (Cebuma). De instructies leggen beperkingen op aan de aanstelling van nieuw personeel en het toekennen van overuren aan ambtenaren. De maatregelen zijn bedoeld om de overheidsuitgaven in de hand te houden en ervoor te zorgen dat financiële middelen verantwoord worden besteed.

Volgens de instructies van minister Raghoebarsing mag Cebuma geen nieuwe medewerkers toevoegen aan de salarisadministratie. Dit betekent dat er geen nieuwe aanstellingen bij de overheid zullen plaatsvinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de minister van Financiën en Planning. Deze maatregel is een reactie op de behoefte aan begrotingsdiscipline en het beheersen van de loonkosten van de overheid.

Een andere belangrijke beperking heeft betrekking op overuren voor ambtenaren. Ambtenaren zullen niet langer in aanmerking komen voor overuren van meer dan 30 uur per maand, tenzij er sprake is van bijzondere diensten of strategische groepen. Voor deze uitzonderingsgevallen is het maximumaantal overuren per maand vastgesteld op 200 uur. Dit heeft gevolgen voor ambtenaren die gewoonlijk aanzienlijke overuren draaien en daardoor aanzienlijke extra inkomsten genereren.

Een opmerkelijk voorbeeld van deze beperking betreft politieambtenaren, die vaak aanzienlijke hoeveelheden overuren maken. Eerder was geprobeerd om het aantal overuren te verminderen, maar de Surinaamse Politiebond verzette zich daartegen. Dit was voornamelijk te wijten aan het feit dat er een tekort is aan politieagenten om de nodige taken uit te voeren. De overuren vormden een belangrijk deel van het inkomen van politieagenten, waardoor sommigen meer verdienden dan ministers in de regering.

Deze maatregelen zijn een duidelijke weerspiegeling van de inspanningen van de Surinaamse regering om begrotingsdiscipline en financiële verantwoordelijkheid te waarborgen. De overheidsuitgaven moeten onder controle worden gehouden, vooral gezien de economische uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd.

De beslissing om geen nieuw personeel aan te nemen bij de overheid is een cruciale stap om te voorkomen dat de personeelskosten uit de hand lopen. Dit zal de regering in staat stellen om bestaande middelen efficiënter te benutten en te zorgen voor een duurzaam fiscaal beleid.

Wat betreft de beperking op overuren, is dit een middel om te waarborgen dat overuren alleen worden toegekend wanneer dat absoluut noodzakelijk is. Het vaststellen van een maximum aantal overuren per maand voor bijzondere diensten en strategische groepen is bedoeld om excessieve beloningen voor overuren te voorkomen.

Desalniettemin is het belangrijk om te erkennen dat er uitdagingen zijn met betrekking tot de beschikbaarheid van voldoende personeel in bepaalde beroepsgroepen, zoals de politie. Het vinden van een evenwicht tussen begrotingsdiscipline en het waarborgen van essentiële diensten en personeelsbehoeften is een complexe taak voor de regering.

Het is duidelijk dat de Surinaamse regering vastbesloten is om financiële stabiliteit en verantwoordelijkheid te bevorderen. De genomen maatregelen zijn gericht op het beheersen van de kosten en het waarborgen van een duurzame begroting. Het is nu aan de betrokken instanties en ambtenaren om deze maatregelen op een evenwichtige en doeltreffende wijze ten uitvoer te leggen.


Posted

in

by

Tags: