Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Breaking: Particuliere artsen gaan in actie vrijdag

Starnieuws – Breaking: Particuliere artsen gaan in actie vrijdag

Breaking: Particuliere artsen gaan in actie vrijdag

Afbeelding: Starnieuws – 02 Nov, 13:32
Bericht: Breaking: Particuliere artsen gaan in actie vrijdag
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 02 Nov, 13:32

In een besluit dat van invloed zal zijn op de Surinaamse gezondheidszorg, hebben de algemeen artsen aangesloten bij de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) aangekondigd dat ze vanaf morgen in actie zullen gaan. Ze zullen zich beperken tot het behandelen van spoedgevallen, een reactie op de voortdurende vertragingen in de betalingen van het Staatsziekenfonds (SZF). Dit besluit werd genomen tijdens een goedbezochte vergadering van de huisartsensectie van de VMS.

De artsen hebben hun geduld verloren omdat het SZF de laatste maanden consequent in gebreke blijft bij het tijdig uitbetalen van de verleende diensten. Deze vertragingen hebben financiële problemen veroorzaakt voor de artsen, die vinden dat dit onaanvaardbaar is geworden. Als het SZF de uitbetaling voor de maand oktober niet uiterlijk om 00:00 uur op vrijdag heeft voltooid, dreigen de artsen hun acties verder op te voeren.

Een andere belangrijke beslissing die op de algemene ledenvergadering werd genomen, is dat particuliere huisartsen in actie zullen komen als het SZF vertraging blijft vertonen bij de betalingen. In dat geval zullen ook zij zich beperken tot het behandelen van spoedgevallen, zonder dat vooraf een vergadering hoeft plaats te vinden.

Deze aankondiging van acties door de algemeen artsen en huisartsen heeft geleid tot bezorgdheid over de toegang tot medische zorg in Suriname. Spoedgevallen zullen nog steeds worden behandeld, maar de vertragingen in betalingen aan artsen vormen een serieuze zorg. Deze kwestie werpt een licht op bredere uitdagingen in de Surinaamse gezondheidszorg en het beheer van zorgfinanciering.

Het SZF speelt een cruciale rol in het gezondheidszorgsysteem van Suriname, aangezien het verantwoordelijk is voor het vergoeden van medische diensten aan verzekerden. De vertragingen in de betalingen aan artsen kunnen financiële problemen veroorzaken, en dit heeft geleid tot de aankondiging van acties door de artsen.

Deze ontwikkelingen roepen ook bredere vragen op over de financiering en het beheer van de gezondheidszorg in Suriname. Het feit dat artsen zich genoodzaakt zien tot acties vanwege financiële problemen wijst op een dieper probleem in het systeem. Het is van cruciaal belang dat er adequate financiële mechanismen en protocollen worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat medische diensten tijdig worden vergoed en dat de toegang tot zorg gehandhaafd blijft.

Daarnaast is de aankondiging van deze acties een indicatie van de toenemende druk op de gezondheidszorg in Suriname. Naast de financiële problemen zijn er ook andere uitdagingen waarmee de gezondheidszorgsector wordt geconfronteerd, zoals de beschikbaarheid van medische benodigdheden en de belasting van zorgverleners, vooral tijdens de COVID-19-pandemie.

Het is van groot belang dat de overheid en de betrokken belanghebbenden snel tot een oplossing komen om de huidige situatie aan te pakken. Het waarborgen van een goed functionerend gezondheidszorgsysteem is van essentieel belang voor de Surinaamse bevolking, en vertragingen in betalingen mogen geen belemmering vormen voor de toegang tot medische zorg. Het is cruciaal dat alle partijen samenwerken om de problemen aan te pakken en de continuïteit van de gezondheidszorg te waarborgen.


Posted

in

by

Tags: