Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Brazilië: Sterfgevallen kinderkanker door sojateelt

Starnieuws – Brazilië: Sterfgevallen kinderkanker door sojateelt

Brazilië: Sterfgevallen kinderkanker door sojateelt

Afbeelding: Starnieuws – 03 Nov, 06:51
Bericht: Brazilië: Sterfgevallen kinderkanker door sojateelt
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 03 Nov, 06:51

Mato Grosso, de grootste producent van niet-genetisch gemodificeerde sojabonen in Brazilië op staatsniveau, staat momenteel in de schijnwerpers vanwege zijn verband met een zorgwekkende toename van kinderkanker in het land. Brazilië, ’s werelds grootste producent en exporteur van oliehoudende zaden, is ook een van de grootste gebruikers van pesticiden voor gewasbescherming. Deze bevindingen zijn naar voren gekomen in een recentelijk gepubliceerde studie in het tijdschrift van de Amerikaanse National Academy of Sciences, PNAS, die inzicht biedt in de ernstige gevolgen van de uitbreiding van de sojateelt in Brazilië.

Het onderzoek, dat een collegiale toetsing heeft ondergaan en maandag in PNAS werd gepubliceerd, onthult een verband tussen de groeiende sojaproductie en een toename van kindersterfte door kanker in de bredere bevolking van Brazilië, met name onder kinderen die indirect aan landbouwchemicaliën zijn blootgesteld. Deze bevindingen benadrukken de alarmerende gevolgen van de uitgebreide sojateelt in Brazilië en vestigen de aandacht op de impact van pesticiden, waaronder glyfosaat, op de volksgezondheid.

Glyfosaat, een veelgebruikte onkruidverdelger, speelt een significante rol in dit verontrustende scenario. Het wordt vaak ingezet om gewassen te beschermen en is in sommige gevallen gekoppeld aan genetisch gemodificeerde sojabonen. Het onderzoek onthulde een statistisch significante toename in kinderleukemie, met name acute lymfatische leukemie (ALL), als gevolg van de grootschalige lokale sojaproductie in Brazilië. Deze bevindingen zijn gebaseerd op gegevens over de incidentie van kinderkanker en sterfgevallen in Brazilië gedurende een periode van 15 jaar.

Tussen 2008 en 2019 werden er 123 extra sterfgevallen als gevolg van ALL geconstateerd bij kinderen jonger dan 10 jaar, direct toe te schrijven aan de uitbreiding van de sojabonenproductie in Brazilië. Deze cijfers onderstrepen de ernst van de situatie en roepen dringende vragen op over de gevolgen van de blootstelling aan pesticiden in agrarische gebieden.

Een van de speculaties van de onderzoekers is dat het grotere gebruik van pesticiden in de sojateelt waarschijnlijk bijdraagt aan de vervuiling van de watervoorraden in de nabijheid van sojaboerderijen. Dit brengt niet alleen de gezondheid van de lokale gemeenschappen in gevaar, maar heeft ook verstrekkende gevolgen voor het milieu en de ecosystemen in deze regio’s.

Brazilië heeft de afgelopen decennia een exponentiële groei doorgemaakt in de productie van sojabonen, en deze groei heeft geleid tot een toename van het gebruik van pesticiden en herbiciden. De sojateelt is van cruciaal economisch belang voor het land, aangezien het fungeert als ’s werelds grootste producent en exporteur van oliehoudende zaden. Echter, de schaduwzijde van deze groei is nu duidelijk zichtbaar in de vorm van verhoogde kindersterfte door kanker.

De bevindingen van het onderzoek werpen ook vragen op over de regulering en controle van pesticiden en herbiciden in Brazilië. Het land heeft in het verleden kritiek gekregen vanwege een gebrek aan strikte regulering en handhaving op dit gebied. Het is essentieel dat de Braziliaanse autoriteiten nu actie ondernemen om de gezondheid en veiligheid van hun burgers te waarborgen en om verdere schade aan het milieu te voorkomen.

Het is belangrijk op te merken dat dit onderzoek geen genetisch gemodificeerde sojabonen direct in verband brengt met kinderkanker. In plaats daarvan legt het de nadruk op de bredere kwestie van pesticidengebruik in de agrarische sector en de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid. Het onderzoek benadrukt echter dat glyfosaat, dat in sommige gevallen wordt gebruikt in combinatie met genetisch gemodificeerde sojabonen, een rol kan spelen in de ernstige gezondheidsproblemen die zich voordoen.

De bevindingen van dit onderzoek zijn alarmerend en moeten serieus worden genomen. Het is van cruciaal belang dat er verdere studies en onderzoek worden uitgevoerd om de exacte mechanismen en verbanden tussen de sojateelt, pesticidengebruik en kinderkanker in Brazilië te begrijpen. Bovendien is het essentieel dat er actie wordt ondernomen om de gezondheid en het welzijn van de bevolking te beschermen en om de negatieve impact van pesticiden op het milieu te verminderen.

Bron: Starnieuws

De recente studie in PNAS heeft de schijnwerpers gericht op Mato Grosso, de grootste producent van niet-genetisch gemodificeerde sojabonen in Brazilië, en de gevolgen van de grootschalige sojateelt in het land. Brazilië staat wereldwijd bekend als de grootste producent en exporteur van oliehoudende zaden, maar deze status heeft een schaduwkant die nu aan het licht komt.

Deze groeiende sojateelt in Brazilië heeft geleid tot een intensiever gebruik van pesticiden en herbiciden, met verontrustende gevolgen voor de volksgezondheid. Het onderzoek in PNAS heeft een verband aangetoond tussen de uitbreiding van de sojateelt en een toename van kindersterfte door kanker in de bredere bevolking. Dit onderstreept de dringende behoefte aan maatregelen om deze problematiek aan te pakken.

Het onderzoek heeft met name de rol van glyfosaat, een veelgebruikte onkruidverdelger, in dit verontrustende scenario benadrukt. Glyfosaat wordt vaak ingezet in de landbouw en wordt in sommige gevallen gebruikt in combinatie met genetisch gemodificeerde sojabonen. Hoewel het onderzoek geen directe link heeft gelegd tussen genetisch gemodificeerde sojabonen en kinderkanker, heeft het wel aangetoond dat glyfosaat mogelijk een rol speelt in de gezondheidsproblemen die zich voordoen.

Een van de speculaties van de onderzoekers is dat het intensieve gebruik van pesticiden in de sojateelt waarschijnlijk bijdraagt aan de vervuiling van de watervoorraden in de buurt van de sojaboerderijen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid van de lokale bevolking, maar ook voor het milieu en de ecosystemen in deze regio’s.

Het is van groot belang dat de Braziliaanse autoriteiten actie ondernemen om de gezondheid en veiligheid van hun burgers te waarborgen en om verdere schade aan het milieu te voorkomen. Dit onderzoek werpt ook vragen op over de regulering en controle van pesticiden en herbiciden in Brazilië, waar in het verleden kritiek op is geuit vanwege een gebrek aan strikte regelgeving.

Het feit dat Brazilië ’s werelds grootste producent en exporteur van oliehoudende zaden is, benadrukt de economische betekenis van de sojateelt voor het land. Echter, de schaduwzijde van deze groei is nu duidelijk zichtbaar in de vorm van verhoogde kindersterfte door kanker. Deze bevindingen roepen de noodzaak op voor zorgvuldige monitoring en regulering van de agrarische sector om de gezondheid van de bevolking te beschermen.

Het onderzoek benadrukt ook het belang van verdere studies en onderzoek om de exacte mechanismen en verbanden tussen de sojateelt, pesticidengebruik en kinderkanker in Brazilië te begrijpen. Alleen met een diepgaand begrip van deze kwestie kunnen effectieve maatregelen worden genomen om de volksgezondheid te beschermen en de impact van pesticiden op het milieu te verminderen.

De bevindingen van dit onderzoek zijn alarmerend en vragen om onmiddellijke aandacht en actie. Het is essentieel dat de gezondheid en het welzijn van de bevolking worden beschermd en dat er maatregelen worden genomen om de negatieve gevolgen van pesticiden en herbiciden in de agrarische sector te verminderen. Brazilië moet de uitdagingen aanpakken die gepaard gaan met zijn prominente rol in de sojateelt en ervoor zorgen dat de gezondheid van zijn burgers op de eerste plaats komt.

Bron: Starnieuws


Posted

in

by

Tags: