Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Bijles voor VES

Starnieuws – Bijles voor VES

Bijles voor VES

Afbeelding: Starnieuws – 03 Nov, 12:43
Bericht: Bijles voor VES
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 03 Nov, 12:43

De recente reactie van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) op mijn artikel heeft mijn vermoeden bevestigd dat sommige leden van de VES problemen hebben met elementaire rekenvaardigheden. Het is teleurstellend om te constateren dat een organisatie die zich toelegt op het bespreken van de economische situatie in het land, zo’n fundamentele rekenfout maakt. De VES stelt dat de cumulatieve inflatie over de jaren 2020, 2021 en 2022 ongeveer 400% bedraagt. Echter, de juiste inflatieberekening is als volgt: 1.0 x 1.61 x 1.60 x 1.55 = 2.99, ofwel 299%. Dit cijfer ligt exact 100% lager dan de door de VES genoemde 400%. De fout die de VES maakt, is het nalaten van de aftrek van 1 aan het einde van de procentuele berekening. Dit is een klassieke fout die we vaak zien bij toetsen op school.

Het is van cruciaal belang dat een organisatie zoals de VES nauwkeurige en correcte informatie verstrekt aan het publiek, vooral wanneer deze cijfers invloed kunnen hebben op beleidsbeslissingen en de algemene perceptie van de economische situatie in het land. Het vermogen om correct te rekenen is een basisvaardigheid die van groot belang is in het veld van economie en financiën. Fouten zoals deze kunnen leiden tot misleidende conclusies en onjuiste beleidsaanbevelingen.

Rekenvaardigheden zijn zonder twijfel aan te leren, en het is belangrijk dat leden van de VES en andere professionals in dit vakgebied over de juiste kennis beschikken om nauwkeurige analyses en voorspellingen te kunnen doen. Het feit dat een gerenommeerde organisatie als de VES dergelijke eenvoudige rekenkundige fouten maakt, werpt vragen op over de geloofwaardigheid en competentie van degenen die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van economische informatie.

De economische situatie van een land is een complex en gevoelig onderwerp, en het is van groot belang dat de informatie die wordt verspreid, zorgvuldig wordt gecontroleerd en gevalideerd. Fouten zoals deze kunnen schadelijke gevolgen hebben voor het vertrouwen van het publiek in economische experts en beleidsmakers.

Het is daarom niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk dat de VES de nodige stappen onderneemt om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen. Dit kan onder meer inhouden dat leden van de VES worden aangemoedigd om hun rekenvaardigheden bij te spijkeren, en dat er een systematische controle wordt ingevoerd om de nauwkeurigheid van de gepresenteerde gegevens te waarborgen.

Het is belangrijk op te merken dat kritiek op organisaties zoals de VES niet bedoeld is om hen in diskrediet te brengen, maar eerder om hen aan te moedigen hun standaarden te handhaven en hun verantwoordelijkheid te nemen bij het verstrekken van betrouwbare informatie aan het publiek. De economische situatie van Suriname is een zaak van nationaal belang, en het is van groot belang dat alle betrokken partijen hun uiterste best doen om de hoogste normen van professionaliteit en nauwkeurigheid te handhaven.

In een wereld waarin economische beslissingen grote gevolgen kunnen hebben voor individuen en gemeenschappen, is het cruciaal dat economische experts en organisaties zoals de VES hun rol serieus nemen en zich inzetten voor de hoogste normen van integriteit en precisie. Rekenfouten zoals die welke onlangs zijn opgemerkt, dienen als een herinnering aan het belang van voortdurende professionalisering en kwaliteitsborging in dit belangrijke vakgebied. Het publiek verdient niets minder dan nauwkeurige en betrouwbare informatie wanneer het gaat om kwesties die van invloed zijn op de economische gezondheid van het land.


Posted

in

by

Tags: