Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Berenstein: Er zijn wél bruikbare voorstellen Wet BTW gedaan

Starnieuws – Berenstein: Er zijn wél bruikbare voorstellen Wet BTW gedaan

Berenstein: Er zijn wél bruikbare voorstellen Wet BTW gedaan

Afbeelding: Starnieuws – 03 Nov, 00:00
Bericht: Berenstein: Er zijn wél bruikbare voorstellen Wet BTW gedaan
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 03 Nov, 00:00

De discussie over de aanpassing van de Wet BTW in Suriname blijft voortduren, en vakbondsleider Robby Berenstein van C-47 en de veiligheids- en ziekenhuisbonden blijven het oneens met de president over de kwestie. President Santokhi heeft verklaard dat er tot nu toe geen werkbare voorstellen zijn ingediend voor de aanpassing van de Wet BTW, en dat er ruimte is geboden om deze voorstellen te ontwikkelen. Als er binnen enkele dagen een goed voorstel op tafel ligt, zal dit serieus worden behandeld.

Robby Berenstein, de voorzitter van C-47, spreekt namens de samenwerkende vakbeweging en benadrukt dat er wel degelijk werkbare voorstellen zijn ingediend voor de integrale aanpassing van de Wet BTW. De vakbeweging staat erop dat er rechtstreeks met de president wordt overlegd, aangezien de Evaluatie Commissie BTW haar werk al heeft gedaan. De vakbeweging pleit voor een alomvattende wijziging van de wet om fundamentele kwesties aan te pakken.

In reactie op de brief van de president heeft de vakbeweging ook een schrijven ontvangen. Ze zijn geen voorstander van ad hoc oplossingen en zijn van mening dat er tot nu toe weinig is gedaan met hun voorstellen. Vandaag heeft de samenwerkende vakbeweging een vergadering gepland om de huidige stand van zaken te bespreken.

De vakbonden sluiten acties niet uit als de regering niet bereid is om de wet integraal aan te passen. Een van de belangrijkste punten van zorg voor de vakbeweging is de verhoging van de btw op brandstof van 5% naar 10%. Ze zijn ook tegen het heffen van btw op nutsvoorzieningen. Berenstein benadrukt dat de regering alternatieve bronnen van inkomsten moet overwegen, zoals casino’s en valutahandelaren, in plaats van het volk verder te belasten.

De president heeft in zijn brief aan de vakbeweging aangegeven dat de regering de kwestie rond de btw snel en naar tevredenheid van alle partijen wil oplossen. Hij stelt voor dat de vakbonden zo spoedig mogelijk met de minister van Financiën en Planning en de Evaluatie Commissie BTW om de tafel gaan zitten om concrete voorstellen te ontwikkelen.

Echter, de vakbeweging is van mening dat het overleg met de president moet plaatsvinden, aangezien de commissie haar werk al heeft afgerond. De discussie over de Wet BTW blijft dus voortduren, en het is duidelijk dat er nog veel gesprekken en onderhandelingen nodig zullen zijn om tot een consensus te komen. De vakbeweging blijft vastbesloten om op te komen voor de belangen van de bevolking en zal acties overwegen als er geen bevredigende oplossing wordt bereikt.


Posted

in

by

Tags: