Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Bee: Had gewaarschuwd tegen teleurstellende sociaal programma

Starnieuws – Bee: Had gewaarschuwd tegen teleurstellende sociaal programma

Bee: Had gewaarschuwd tegen teleurstellende sociaal programma

Afbeelding: Starnieuws – 11 Nov, 10:48
Bericht: Bee: Had gewaarschuwd tegen teleurstellende sociaal programma
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 11 Nov, 10:48

De voorzitter van het Surinaamse parlement, Marinus Bee, deelt de mening van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat het sociaal programma van de regering teleurstellend en ondermaats is. Volgens Bee heeft het parlement herhaaldelijk gewezen op de zware last die de samenleving draagt als gevolg van de maatregelen die zijn genomen om de economische crisis te boven te komen, als onderdeel van de samenwerking met het IMF.

Diverse sociale en maatschappelijke groeperingen hebben op verschillende manieren en momenten de aandacht van de regering proberen te trekken, variërend van ingezonden stukken tot vreedzame protestacties. Helaas zijn deze signalen volgens Bee vaak terzijde geschoven door de regering, die, zoals hij benadrukt, een neiging lijkt te hebben om buitenlands advies eerder serieus te nemen dan binnenlandse aanbevelingen.

Recentelijk heeft een coalitie van vakbonden een motie ingediend bij zowel het parlement als het kabinet van de president, waarin ze oproepen tot het terugdraaien of herzien van diverse maatregelen. Een van de voornaamste zorgen betreft de extra vijf procent Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) op benzine, waarvan de verhoging naar verwachting een domino-effect zal hebben op de prijzen in winkels. De vakbondsactie benadrukte de moeilijke situatie waarin de werkende klasse verkeert, met salarissen die zelden toereikend zijn.

De regering lijkt echter vastberaden om vast te houden aan de BTW-wet, ondanks erkenning van de imperfecties ervan door minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning. Hij benadrukt de noodzaak om de BTW-inkomsten te behouden, omdat het verlies hiervan niet alleen de salarisbetalingen van meer dan 48.000 ambtenaren in gevaar zou brengen, maar ook de elektriciteitsvoorziening. Raghoebarsing wijst erop dat onlangs nog een extra subsidie van US$6 miljoen nodig was om de energievoorziening te waarborgen.

De minister erkent de uitdagingen waarmee de bevolking wordt geconfronteerd, maar benadrukt tegelijkertijd dat de regering ook voor aanzienlijke obstakels staat. Het blijft een complexe evenwichtsoefening tussen het verlichten van de druk op de bevolking en het handhaven van financiële stabiliteit. De vraag blijft of de regering in staat zal zijn om effectieve maatregelen te treffen die zowel de economische uitdagingen als de behoeften van de bevolking aanpakken.

Bron: Starnieuws


Posted

in

by

Tags: