Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Amoksi beëdigt medewerkers Gamingboard tot BAVPers

Starnieuws – Amoksi beëdigt medewerkers Gamingboard tot BAVPers

Amoksi beëdigt medewerkers Gamingboard tot BAVPers

Afbeelding: Starnieuws – 05 Nov, 14:49
Bericht: Amoksi beëdigt medewerkers Gamingboard tot BAVPers
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 05 Nov, 14:49

Gamingboard Medewerkers Beëdigd als Buitengewone Agenten van Politie

In een belangrijke ontwikkeling in Suriname zijn de medewerkers van het Gamingboard Toezicht en Handhavings Instituut voor Kansspelen onlangs beëdigd tot Buitengewone Agenten van Politie (BAVP). Deze plechtige gebeurtenis werd geleid door Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Het moment markeert een cruciale stap in het versterken van de regelgeving en handhaving met betrekking tot kansspelen in het land.

De directeur van het Gamingboard, Addis Peneux Waterberg, benadrukte dat de beëdiging tot BAVP niet slechts een alledaagse prestatie is, maar eerder het resultaat van toewijding, vastberadenheid en hard werken van de medewerkers. Deze beëdiging is van groot belang omdat deze medewerkers belast zijn met de taak om toezicht te houden op de naleving van wettelijke voorschriften met betrekking tot kansspelen. Ze spelen een cruciale rol bij het beschermen van de gemeenschap tegen eventuele misstanden binnen de kansspelsector.

Deze BAVP’s hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de regels en voorschriften strikt worden nageleefd. Ze kunnen indien nodig worden ingezet om de openbare orde te handhaven en de veiligheid van de gemeenschap te waarborgen. Deze verantwoordelijkheid vereist integriteit en zorgvuldigheid, zoals benadrukt door Waterberg.

Het opleidingstraject dat deze medewerkers hebben doorlopen, was geen eenvoudige taak. Naast hun reguliere werkzaamheden hebben ze dagelijks de opleiding gevolgd, en in sommige gevallen hebben ze deze opleidingen zelfs gecombineerd met andere trainingen waaraan ze deelnamen. Desondanks hebben ze bewezen klaar te zijn voor deze uitdaging, wat heeft geresulteerd in verbeteringen in hun werkzaamheden, rapportages en creativiteit.

Minister Amoksi onderstreepte het belang van integriteit en verantwoordelijkheid in hun nieuwe rol als BAVP’s. Hij drong er bij hen op aan om ervoor te zorgen dat corruptie geen voet aan de grond krijgt. “Het is van cruciaal belang dat de medewerkers zich bewust zijn van de impact van hun gedrag op het instituut en de regering,” merkte de minister op. Hij benadrukte ook het belang van een integere werkhouding en het vermijden van decadent gedrag.

De minister moedigde de medewerkers aan om succesvol te zijn in hun werk en carrière, maar benadrukte dat ze te allen tijde rekenschap moeten afleggen voor hun acties. Hij waarschuwde dat elke vorm van corruptie afbreuk zou doen aan het respect en de steun die ze kunnen bieden aan de directeur en het instituut als geheel.

Het beëdigen van deze medewerkers tot Buitengewone Agenten van Politie is een belangrijke stap vooruit in het waarborgen van de integriteit en naleving binnen de kansspelsector in Suriname. Het benadrukt de toewijding van de overheid om ervoor te zorgen dat kansspelen op een eerlijke en gereguleerde manier worden uitgevoerd, met het welzijn van de gemeenschap als prioriteit.

Het is van cruciaal belang dat deze BAVP’s hun nieuwe rol met integriteit en toewijding vervullen, en dat ze fungeren als hoeders van de wet en beschermers van de gemeenschap tegen mogelijke misstanden binnen de kansspelsector. De beëdiging markeert een nieuw hoofdstuk in de regelgeving en handhaving van kansspelen in Suriname en dient als een voorbeeld van toewijding aan eerlijke en verantwoorde kansspelen binnen de samenleving.

Het is te hopen dat deze BAVP’s deze verantwoordelijkheid met uiterste integriteit dragen en een positieve bijdrage leveren aan de regulering van kansspelen in Suriname. Dit zal niet alleen de geloofwaardigheid van de kansspelsector versterken, maar ook het vertrouwen van de gemeenschap in de regelgevende instanties vergroten. Het is een stap in de goede richting om ervoor te zorgen dat kansspelen in Suriname op een transparante en eerlijke manier worden uitgevoerd, met het oog op de bescherming van de belangen van de samenleving als geheel.

Bron: Starnieuws


Posted

in

by

Tags: