Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Starnieuws » Starnieuws – Acties bonden worden verscherpt, morgen op Onafhankelijkheidsplein

Starnieuws – Acties bonden worden verscherpt, morgen op Onafhankelijkheidsplein

Acties bonden worden verscherpt, morgen op Onafhankelijkheidsplein

Afbeelding: Starnieuws – 08 Nov, 12:24
Bericht: Acties bonden worden verscherpt, morgen op Onafhankelijkheidsplein
Bron: Starnieuws
Publicatiedatum: 08 Nov, 12:24

De Federatie van Organisatie van Leerkrachten in Suriname (FOLS) roept haar leden op om morgen en vrijdag thuis te blijven als een krachtig protest tegen de herziening van de BTW-wet, met name de verhoging van belastingen op brandstof en nutsvoorzieningen. Deze oproep komt voort uit de groeiende ontevredenheid over de economische situatie in Suriname, en de FOLS ziet dit als een noodzakelijke stap om de regering op te roepen deze kwesties te heroverwegen.

De BTW-verhoging heeft een aanzienlijke impact op het dagelijks leven van de burgers in Suriname, en de FOLS is vastbesloten om de belangen van haar leden en de bredere bevolking te verdedigen. Deze federatie bestaat uit diverse lerarenorganisaties, waaronder de Katholieke Onderwijzers Bond (KOB), de Christelijke Onderwijzersbond Broederschap (COB), de Surinaamse Openbare Onderwijzers Bond (SOB), de Islamitische Onderwijzers Bond (IOB), en de Bond van Leraren bij het Technisch Onderwijs (BLTO).

De oproep van de FOLS heeft al geleid tot een grote opkomst van leden van verschillende bonden, waaronder die van de politie, douane, ziekenhuizen, onderwijs, Openbare Werken en Defensie. Deze leden hebben deelgenomen aan een gezamenlijke ledenvergadering in het CLO-hoofdkwartier om hun zorgen te uiten over de gevolgen van de BTW-verhoging. In sommige sectoren is de dienstverlening vanaf tien uur ’s ochtends onderbroken of zelfs volledig stilgelegd.

De ledenvergadering heeft geleid tot een spontane straatactie, wat laat zien hoe diep de ontevredenheid onder de bevolking zit. Deze actie is echter slechts het begin, want morgen wordt iedereen opgeroepen om deel te nemen aan een grotere protestbijeenkomst op het Onafhankelijkheidsplein. De verwachting is dat de opkomst dan aanzienlijk groter zal zijn en dat dit protest een krachtig signaal naar de regering zal sturen.

De FOLS benadrukt dat de bij haar aangesloten lidbonden niet verantwoordelijk zijn voor leden die ervoor kiezen om niet deel te nemen aan de thuisblijfactie. Ze stelt duidelijk dat dit een vreedzaam protest is, bedoeld om de stem van de burgers te laten horen en de regering aan te sporen om de verhoging van de BTW op brandstof en nutsvoorzieningen te heroverwegen. De FOLS ziet dit als een cruciale stap om de financiële lasten voor gezinnen in Suriname te verlichten.

De impact van de BTW-verhoging wordt gevoeld in alle aspecten van het dagelijks leven. Het heeft geleid tot hogere prijzen voor brandstof en nutsvoorzieningen, wat op zijn beurt de kosten van levensonderhoud heeft verhoogd. Dit heeft invloed op gezinnen, die al te maken hebben met economische uitdagingen. De FOLS is vastbesloten om de belangen van haar leden en de bredere bevolking te verdedigen en ervoor te zorgen dat de regering de zorgen serieus neemt.

De thuisblijfactie en de geplande protestbijeenkomst op het Onafhankelijkheidsplein zijn tekenen van de groeiende ontevredenheid onder de bevolking van Suriname over de economische situatie. Deze gevoelens van ontevredenheid hebben geleid tot een groeiende solidariteit onder verschillende sectoren en bonden, wat laat zien dat dit probleem de gehele samenleving raakt.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze protestacties gericht zijn op het uiten van zorgen en het oproepen tot verandering. Ze zijn vreedzaam en democratisch van aard, en de FOLS hoopt dat de regering de boodschap oppikt en bereid is om te luisteren naar de zorgen van de bevolking.

De BTW-verhoging heeft ook geleid tot verstoringen in bepaalde sectoren, waarbij de dienstverlening is onderbroken of weggevallen. Dit laat zien hoe diep de impact van de belastingverhoging is en waarom de bevolking haar stem wil laten horen.

De verwachting is dat de protestbijeenkomst op het Onafhankelijkheidsplein morgen aanzienlijk groter zal zijn, met nog meer mensen die zich aansluiten bij dit vreedzame protest. Dit zal een krachtig signaal sturen naar de regering dat de bevolking verandering eist en bereid is om daarvoor op te komen.

In deze tijden van economische uitdagingen is het van cruciaal belang dat de regering luistert naar de zorgen van de bevolking en bereid is om haar beleid te heroverwegen. De BTW-verhoging heeft een aanzienlijke impact gehad op gezinnen in Suriname, en de FOLS staat vastbesloten om hun belangen te verdedigen.

De geplande protestacties zijn een manier voor de bevolking om hun stem te laten horen en de regering op te roepen om actie te ondernemen. Het is een teken van solidariteit en vastberadenheid onder de verschillende bonden en sectoren in het land.

De FOLS benadrukt dat dit protest een noodzakelijke stap is om de regering op te roepen om de BTW-wet, met name de verhoging op brandstof en nutsvoorzieningen, te heroverwegen. Deze belastingverhoging heeft aanzienlijke gevolgen gehad voor de kosten van levensonderhoud en de economische situatie in Suriname, en de bevolking is niet bereid om dit zonder protest te accepteren.

De FOLS is vastbesloten om de belangen van haar leden en de bredere bevolking te verdedigen en zal doorgaan met haar inspanningen om verandering te bewerkstelligen. De verwachting is dat de protestbijeenkomst op het Onafhankelijkheidsplein morgen een grote opkomst zal hebben en een krachtig signaal zal sturen naar de regering. Dit is


Posted

in

by

Tags: