Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Standhouders willen compensatie bij renovatie Waterkant

Standhouders willen compensatie bij renovatie Waterkant

‘Het overleg verloopt goed’

Tekst en beeld Audry Wajwakana

PARAMARIBO — Standhouders aan de Waterkant eisen financiële compensatie voor de periode waarin de Waterkant als onderdeel van het Paramaribo Urban Rehabilitatie Programma (Purp) wordt gerenoveerd. Er waren afspraken met de standhouders en crafters, maar de situatie is veranderd en er wordt aan een oplossing gewerkt.

Hierdoor zijn de werkzaamheden, die in augustus zouden beginnen, verschoven naar oktober. Dit vertelde Natasja Deul, Purp-coördinator, vrijdag in een ontmoeting met mediawerkers. De renovatie zal minstens twaalf maanden duren.

“In augustus is begonnen om de verrotte palmen te verwijderen. Dit zal tot oktober doorgaan. Maar niet uitgesloten wordt dat al eerder de Palmentuin weer gedeeltelijk open kan”

Waterkant

Het gaat om het gebied tussen het Waaggebouw en De Nationale Assemblee, waar de standhouders en crafters nu hun waar verkopen. Volgens Deul hadden de crafters collectief besloten om in de herstelperiode naar een door Purp aangewezen plek te verhuizen, maar achteraf moet daar nog over worden gesproken.

In tegenstelling tot de crafters willen de standhouders geen andere tijdelijke verkoopplek, maar een financiële compensatie. Een consultant praat namens Purp met hen en gaat daarbij na wat elke standhouder nu verdient. Deul zegt dat het overleg goed verloopt. “Wij gaan ergens naar toe waar we een commitment met elkaar hebben op basis van wat wij ons kunnen permitteren.”

Over het nieuwe gezicht van de Waterkant vertelt ze dat er een loop- en een fietspad komt, die voor de herkenbaarheid elk een eigen kleur krijgen. Parkeren langs de Waterkant zal worden verboden, ook voor crafters en standhouders. Er zullen alternatieve parkeerplaatsen worden aangewezen. De twaalf standhouders zijn nu ondergebracht in een lang ‘bouwwerk’ onder één dak.

De bedoeling is er drie units van te maken. In elke unit komen vier verkopers. De crafters die nu ‘in het midden van de Waterkant’ staan, gaan in de nieuwe fase vlak bij de SMS-pier. Er zal ook een managementgebouw komen voor de beheersraad van de Waterkant. De geplande renovatie aan Waterkant valt onder Purp II, waarin ook het Kerkplein en Fort Zeelandia als openbare plekken zijn meegenomen.

Palmentuin

De Palmentuin is sinds december 2022 gesloten met de aanvankelijke bedoeling die in juni weer open te stellen. De iconische koningspalmen werden door het bedrijf van plantendeskundige Iwan Wijngaarde grondig onderzocht op gevaar voor de veiligheid van bezoekers. Op basis van zijn bevindingen zou meer dan de helft van de ruim negenhonderd palmen moeten worden verwijderd, waardoor er een grote leemte zou ontstaan.

Deul zegt dat gezien de Palmentuin een belangrijk deel van het Surinaams erfgoed is, Unesco gevraagd heeft om een second opinion door internationale boomkenners. “Zij hebben in juni de bomen opnieuw geïnspecteerd en in augustus is begonnen om de verrotte palmen te verwijderen. Dit zal tot oktober doorgaan.” Maar niet uitgesloten wordt dat al eerder de Palmentuin weer gedeeltelijk open kan.

Als de renovatie van dit park zal zijn afgerond zullen de voetpaden betegeld zijn en goede zitbanken zijn geplaatst. Ook zullen de beplanting en verlichting zijn verbeterd en er komen mogelijk meer kunstwerken dan die er al staan. Maar voorafgaand aan de verfraaiing eist Unesco een onderhoudsplan voor de Palmentuin.

“We weten dat onderhoud tijd en geld kost en voor zo een oude tuin moeten we dat goed doen”, zegt Deul. Er is een onderhoudsplan in de maak en in verband daarmee wordt met diverse instanties gesproken. De streefdatum om de Palmentuin volledig op te stellen is rond Onafhankelijkheidsdag 25 november.

J &P en Sozavo

Purp is een programma dat wordt uitgevoerd door het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) met een lening van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en richt zich op overheidsgebouwen en de openbare ruimte, zoals straten, en parken. De overeenkomst voor deze lening werd op 2 april 2017 ondertekend.

De afgelopen periode zijn onder andere drie gebouwen opgeleverd. Het zijn de gebouwen van De Nationale Assemblee en het toenmalige ministerie van Algemene Zaken allernaast het DNA-gebouw die beide door brand werden verwoest en het gebouw op de hoek van de Mirandastraat/Onafhankelijkheidsplein, waar jaren de Kamer van Koophandel en later een afdeling van Justitie en Politie was gevestigd.

Volgende maand wordt begonnen met de renovatie van het gebouw aan de Henck Arronstraat 1 en Grote Combéweg 3, die beide staan onder het beheer van het ministerie van Justitie en Politie. Eind van dit jaar worden de gebouwen van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvestiging aan de Waterkant 30 en 32 opgeleverd.

In het kader van een vervolg-Purp, dat in 2024 begint, zullen vijf tot tien gebouwen gerenoveerd of herbouwd worden, waaronder de ruïne van gebouw 1790 in het Fort Zeelandia dat tot een nationaal museum zal worden getransformeerd. Rehabilitatie en renovatie van andere gebouwen en pleinen in de historische binnenstad zijn in volle gang.

De komende tijd zullen meerdere (historische) gebouwen en plaatsen in de binnenstad worden aangepakt. Bij de uiteenzetting door Deul zaten ook de minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur Henry Ori en de onderdirecteur Cultuur, Clifton Braam aan.