Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Staatsolie rehabiliteert wegtracé Pokigron-Jaikreek

Staatsolie rehabiliteert wegtracé Pokigron-Jaikreek

PARAMARIBO- Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. start in de laatste week van april met de rehabilitatie van een bestaand wegtracé tussen Pokigron en de Jaikreek. Dit tracé werd ongeveer dertig jaar geleden ten tijde van het Jai-Phedra-waterkrachtproject aangelegd.

Staatsolie rehabiliteert het tracé als voorbereiding op de uitvoering van de haalbaarheidsstudies voor het TapaJai-waterkrachtproject. Het TapaJai-project heeft als doel meer energie op te wekken in de Afobaka krachtcentrale, middels het omleiden van een deel van het water van de Tapanahonirivier via de Jaikreek naar het Brokopondostuwmeer. De rehabilitatie van het ongeveer 90 kilometer lange tracé Pokigron-Jaikreek wordt uitgevoerd door Suriname Earth Moving Contractors. De werkzaamheden zullen ongeveer drie maanden duren. Staatsolie en haar contractors zullen het tracé gebruiken om de verschillende veldonderzoeken van de haalbaarheidsstudies uit te voeren.

Staatsolie is door de regering van Suriname belast met de uitvoering van de haalbaarheidsstudies, die pas na overleg met de plaatselijke gemeenschappen zullen starten, zoals tijdens consultaties met hen is afgesproken. De consultaties zijn in 2011 gestart en vormen een belangrijk onderdeel van de aanpak waarbij er overleg wordt gepleegd met de gemeenschappen uit het Tapanahoni- en Boven-Surinamegebied, politieke partijen, overheidsinstanties en instituten, zoals De Nationale Assemblee, het Nimos en niet-gouvernementele organisaties.

Indien op basis van de resultaten van de verschillende studies wordt besloten tot daadwerkelijke uitvoering van het TapaJai-waterkrachtproject, zullen er ook gemeenschapsontwikkelingsprojecten worden uitgevoerd. De plannen voor deze projecten zullen door Staatsolie in nauw overleg met de beïnvloede gemeenschappen en overheidsinstanties worden ontwikkeld en onderdeel zijn van het TapaJai-projectontwikkelingsplan. Deze werkwijze sluit aan op een van de pijlers van Staatsolies Vision 2020: een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van de Surinaamse gemeenschap.


Posted

in

by

Tags: