Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Staat Suriname onder vuur in kortgeding; activist Asawini komt terug

Staat Suriname onder vuur in kortgeding; activist Asawini komt terug

Activist Regita ‘Asawini’ Edenburg zal vanuit Frans-Guyana weer naar Suriname worden gebracht. Dat liet minister Kenneth Amoksi vandaag weten aan kortgedingrechter Rewita Chatterpal. Raadsman Arjan Ramlakhan geeft tegenover ABC radio te kennen, dat de rechter de minister heeft ontboden en de bewindmsan is ook verschenen.

Hij heeft beaamd dat de uitzetting via Frans-Guyana een veel langere weg is dan via de Adolf Pengelluchthaven. Er is vanwege logistieke redenen daarvoor gekozen, maar achteraf bekeken was het geen juiste keuze.

De advocaten hebben een kortgeding aangespannen tegen de staat, waarin zij eisen dat de staat ervoor zorgt dat Edenburg weer naar Suriname wordt gebracht. Ramlakhan zegt dat er enige vertraging is opgetreden. Terwijl ze bezig waren met het voorbereiden van het kort geding om de uitzetting van Edenburg te stoppen, werd ze met spoed het land uitgezet. Hierdoor moesten ze hun verzoekschrift aanpassen. Op dit moment is de zaak geschorst.

De advocaten zijn nog niet klaar met de strijd, omdat wanneer ze terugkeert, ze in vreemdelingendetentie zal blijven. Ramlakhan benadrukt dat ze willen dat de staat deze detentieregel afschaft. De advocaten wijzen erop dat de minister van Justitie en Politie heeft verklaard dat Asawini vandaag of morgen terugkeert naar Suriname.

Ramlakhan is van mening dat de staat nog steeds niet heeft aangetoond dat Edenburg een gevaar vormt voor de staat. Dit is ook de reden die is opgegeven voor het intrekken van haar verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd en haar uitzetting.

Volgens hem is er naar zijn mening een extreem middel gebruikt, terwijl er ook andere maatregelen, zoals een waarschuwing, mogelijk waren. Hij benadrukt dat Asawini al meer dan elf jaar in Suriname woont, samen met haar man en kinderen. Ze heeft haar leven in Nederland afgebouwd om in Suriname te blijven.

Advocaat Derrick Veira deelt verder mee dat sinds het vertrek van Edenburg zij onder toezicht staat van twee Surinaamse agenten. Hij vraagt zich af waarom ze niet vandaag al kan terugkeren, aangezien haar raadslieden al meer dan 72 uur geen contact met haar hebben gehad. De omstandigheden waarin zij verkeert, zijn onbekend. Ze weten niet of ze onder druk wordt gezet of dat er sprake is geweest van fysieke mishandeling.

Ze is echter zonder geldige reisdocumenten overgebracht naar Frans-Guyana, waardoor de Fransen weigerden haar verdere toegang te verlenen.