Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » St. Ypsilon Suriname houdt gespreksavond over ‘mental health is a universal right’

St. Ypsilon Suriname houdt gespreksavond over ‘mental health is a universal right’

Stichting Ypsilon Suriname houdt vrijdagavond 13 oktober in samenwerking met de Pan American Health Organization (PAHO) en het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS, een gespreksavond met als thema ‘mental health is a universal right’.

De avond vindt plaats in het DagCentrum van het Psychiatrisch Centrum Suriname aan de Letitia Vriesdelaan 1-3, van 18.00 tot 20.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur).

Het evenement van dit jaar beoogt een mondiale inzet, om het algemeen bewustzijn over geestelijke gezondheid te vergroten en ervoor te pleiten als universeel mensenrecht. Iedereen zou het recht moeten hebben om een ​​leven te leiden naar menswaardigheid, gelijkheid en respect, waarbij dit ook geldt voor diegenen met psychische aandoeningen. 

Helaas worden wij in de regio van Amerika en zeker ook in Suriname, nog te vaak geconfronteerd met problemen rondom stigmatisering, discriminatie en schending van de rechten van de mens. Dit merken wij aan het feit dat deze  kwetsbare groep van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen, geen of weinig kwalitatieve dienstverlening wordt geboden.

Ook heeft deze groep moeilijk toegang tot goede betaalbare medicamenten. Hierdoor wordt deze groep nog kwetsbaarder en moeten zij vaak noodgedwongen meewerken of zich onderwerpen aan allerlei dwangpraktijken en of mensonterende behandelingen, zelfs misbruik voor criminele daden, zelfs binnen de gezondheidszorg afdelingen, waar deze groep beschermd zou moeten worden.

Op deze gespreksavond zullen deze zaken kritisch worden besproken aan de orde stellen en bespreken vanuit de verschillende disciplines en instanties zoals de overheid met name het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Justitie en Politie, het ministerie van Arbeid, het ministerie van SoZaVo, het PCS, de verschillende opvangcentra, de patiëntenorganisaties HEE & CLIPS, de familieleden, de verzekeringsmaatschappijen, het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS), de apothekers, de religieuze organisaties  en nog meer. 

Registratie kan via Whatsapp tel: +5978131799 / +5978875275 of via de e-mail of via de Facebook-pagina van Stichting Ypsilon Suriname. 

Er is een bus beschikbaar voor zij die woonachtig zijn in omgeving Paramaribo.