Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Slachten drachtige vrouwelijke runderen verboden

Slachten drachtige vrouwelijke runderen verboden

De Wet beperking slacht vrouwelijke runderen is op 1 juni 2023 met algemene 41 stemmen aangenomen in De Nationale Assemblee (DNA). Met de aanname van deze wet wordt het verboden om drachtige vrouwelijke runderen te slachten. Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), zei dat er sprake is van een schrikbarende afname van de productie potentie bij rundvee.

Hij legde uit dat in de afgelopen 20 jaar in plaats dat onze rundstapel groeit die met 30 procent is afgenomen, terwijl de behoefte aan rundvlees stijgende is. “Vorig jaar alleen waren er meer dan 1100 geslachte dieren drachtig los van de dieren die zijn teruggestuurd vanwege drachtigheid. Dit zijn verliezen”, sprak de minister.

De bewindsman gaf aan dat indien de regering het verbod kan realiseren het tekort tijdelijk opgevangen zal worden door de import van slachtdieren, het werken aan verbetering van de veestapel middels de import van fokdieren en door het voldoen aan andere randvoorwaarden zoals grasland verbetering en het trainen van boeren.

Leden van de Commissie van Rapporteurs wezen allemaal op de randvoorwaarden die in place moeten zijn om de wet te laten werken. Commissievoorzitter Radjendrekoemar Debie (VHP), merkte op dat de randvoorwaarden belangrijk zijn, want anders is de wet een papierentijger. Hij riep de minister op om de wet met alle zorgvuldigheid te implementeren en handhaven.

Remi Tarnadi (NDP) gaf aan dat de aanname van de wet een eerste stap moet zijn om de runderteelt en de verdere groei daarvan te stimuleren. Evert Karto (ABOP/PL) zei dat ter bescherming van de veestapel het van belang is regels vast te stellen om de slachting van drachtige vrouwelijke runderen te verbieden.

Jennifer Vreedzaam (NDP) merkte op dat de regering meer kijkt in de richting van agribusiness en dat Suriname gelet op zijn geografische ligging strategisch ligt. Echter vroeg zij wat de visie van Suriname is hierover. Zij gaf aan dat deze visie met alle actoren vastgesteld moet worden, omdat het eenzijdig bepalen van deze visie problemen zal brengen in de toekomst.

Harriet Ramdin (VHP) deelde mee dat vanwege de naam van de wet er onduidelijkheid is in de samenleving. “Men denkt dat men geen vrouwelijke runderen mag verkopen. Het mag wel, maar niet voor slachting”, zei Ramdin.