Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Selectief handelen OM en klassenjustitie voeren boventoon in pleidooien in strafzaak Financiën

Selectief handelen OM en klassenjustitie voeren boventoon in pleidooien in strafzaak Financiën

De strafzaak waarbij het ministerie van Financiën werd benadeeld stond donderdag voor pleidooi van de advocaten Irvin Kanhai, Derrick Veira, Benito Pick en Chandra Algoe.

Kanhai en Veira voerden één pleidooi en Kanhai haalde verschillende formele verweren aan en wees erop, dat het Openbaar Ministerie (OM) met meerdere maten heeft gemeten in deze zaak. Zo hoefden Ramsodit en Ramcharan nimmer als verdachte te worden verhoord, nimmer in de gevangenis te zitten en mochten zij hun crimineel verdiende commissies terugstorten. Dat, terwijl de verdachte C. Sergio in verzekering werd gesteld voor het simpele feit dat hij bemiddeld had bij de aankoop van 2 voertuigen en daarbij een commissie had ontvangen van hetcarcenter. Dus geen geld van de overige verdachten. Kanhai vroeg zich af of dat was, omdat Sergio niet op hen lijkt en Ramsodit en Ramcharan wel op hem lijken en dat er op basis van genetische verschijningen beslissingen zijn genomen door het OM. Hij concludeerde tot klassenjustitie pur sang en willekeur bij het OM. Hij vroeg Kantonrechter Duncan Nanhoe om het OM niet ontvankelijk te verklaren.

Kanhai wees ook op fouten in het proces van het Gerechtelijk Vooronderzoek (GVO). Zo heeft de rechter-commissaris nagelaten de volledige cautie voor te houden aan de verdachten.

Kanhai voerde verder een nietigheidsverweer ten aanzien van de dagvaarding. Zo heeft het OM het algemeen artikel van valsheid in geschrifte ten laste gelegd, terwijl hier valsheid in schuldbrieven, een speciaal artikel, ten laste gelegd had moeten worden.

Kanhai concludeerde dat er een rommelige overheidsadministratie is waarbij handtekeningen steeds verschillen en zulke grote bedragen niet gemist worden in de administratie. Overigens zijn alle gelden weer terug bij de overheid en is er geen benadeling meer. Voor deelneming aan een criminele organisatie is er ook geen bewijs en vroeg Kanhai invrijheidstelling van alle verdachten in deze zaak.

Hierna voerde Chandra Algoe het pleidooi voor C. Sergio. Tegen hem heeft het OM vrijspraak gevorderd, stellende dat er onvoldoende bewijs is tegen hem. Algoe voerde aan dat zulks van meet af aan vaststond, maar dat haar cliënt toch 5 maanden in het gevang heeft gezeten. Uiteindelijk is hij na verhoor door de rechter-commissaris in het GVO in vrijheid gesteld. Algoe wees er op dat het juist Sergio is geweest die, toen deze zaak aan het rollen kwam, zich heeft ingespannen om de twee voertuigen (Mercedes Benz) te achterhalen en in te leveren bij de politie. Meer nog was dat de afspraak met de politie. Als Sergio zou meewerken en de voertuigen werden teruggevonden, zou hij gevrijwaard zijn van enige strafvervolging. Via zijn advocaat heeft Sergio alle inzet gepleegd en precies nadat hij de voertuigen had terugbezorgd toonden de opsporing en vervolging zich van hun onbetrouwbare zijde en hebben Sergio zonder enig ander nader bewijs aangehouden en in verzekering gesteld. 

Ook Algoe wees op het verschil in de benadering van Sergio en de personen van Ramsodit en Ramcharan. Sergio wordt money laundering ten laste gelegd, terwijl er geen enkel onderzoek daarnaar is verricht. Daarnaast wordt hem heling ten laste gelegd, terwijl hij nimmer een cent van de overige verdachten heeft ontvangen. Ramsodit en Ramcharan, die wel bakken vol geld van een der hoofdverdachten hebben ontvangen, zijn gevrijwaard van elke strafvervolging. Het OM heeft zelfs specifiek de rechter-commissaris gevraagd deze twee personen niet te horen tijdens het GVO. 

Algoe verbaasde zich erover dat het OM wel vrijspraak eist, maar meent te stellen dat zij de overtuiging heeft dat Sergio meer weet of wist over de gelden waarmee de voertuigen zijn aangeschaft. Dit is een volstrekt subjectief standpunt en heeft totaal geen plaats in een strafproces. Indien het OM zoveel overtuiging had, had zij dat moeten vertalen naar wettige bewijsmiddelen zoals voorgeschreven in artikel 325 Sv. Wat de Officier van Justitie nu doet is een natrap geven.  Dit klemt des te meer, omdat precies deze onterechte overtuiging ervoor heeft gezorgd dat Sergio 5 maanden onterecht in de gevangenis heeft doorgebracht.

De maanden van verloren levensvreugde, buitenfunctiestelling door de werkgever en schande in de samenleving, kan het OM met geen enkele subjectieve overtuiging vergoeden, besloot Algoe. 

Rechter Nanhoe besloot de zaak uit te stellen naar 26 oktober voor het pleidooi van advocaat Pick en zal hij op die dag zich uitlaten over het verzoek tot invrijheidstelling van Megeza en Joran.