Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Schoon milieu

Schoon milieu

INITIATIEVEN OM HET  milieu schoon te houden in Suriname moeten worden toegejuicht, vooral omdat het voor een land als Suriname moeilijk blijft dit vraagstuk te beteugelen. Een recent initiatief dat navolging verdient is de ‘No waste challenge’ van de leerlingen van Scholengemeenschap Nickerie om bewustwording aan te wakkeren of te vergroten voor een schoon milieu, recyclen (hergebruik) van bepaalde soorten afval, zoals papier, karton, plastic en glas.

Het initiatief voor het project komt van Sercheeno Moeljakarta, lid van de Jeugdraad Suriname en milieu ambassadeur en zijn collega ambassadeur Shruti Algoo. 

Het milieu vraagstuk is zo veelomvattend dat alleen door gezamenlijke aanpak positieve resultaten bereikt kunnen worden

Wij gaan ervan uit dat het project wordt geëvalueerd. Het is aan te bevelen dat het evaluatietrapport – al dan niet met aanbevelingen wordt aangeboden aan de regering, in  elk geval het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu en andere instanties en groepen die zich met milieuzaken bezighouden.

Maar ook scholen zouden er hun voordeel mee kunnen doen. Wat dit laatste betreft kan een initiatief uitgaan van ROM dat scholen en mogelijk buurtorganisaties eventueel met richtlijnen kan stimuleren bij te dragen aan het oplossen van het milieuvraagstuk. Vooral tegen de achtergrond van de steeds ernstiger wordende klimaatverandering.

Het milieu vraagstuk is zo veelomvattend dat alleen door gezamenlijke aanpak positieve resultaten bereikt kunnen worden. Op kleine schaal beginnen en langzaam aan uitbouwen. Omdat het milieuvraagstuk zich wereldwijd uitstrekt  moet Suriname ook op dat vlak niet stilzitten, maar desnoods te beginnen in de regio programma’s uitzetten.

Men kan niet vroeg genoeg beginnen om kinderen al op jonge leeftijd bewustwording aan te leren om zuinig en verantwoord op te gaan met het milieu en de natuur.  Er kunnen hiervoor programma’s worden ontwikkeld, waarin ook kinderen die nog niet kunnen lezen, worden meegenomen.

In dit verband kan nagedacht worden om burgers te leren afval te scheiden: papier/karton bij papier/karton, glas bij glas (denk daarbij een glazen potten voor bijvoorbeeld jam) en plastic bij plastic.

Een belangrijke taak voor strijders tegen milieuvervuilers is een grondige inventarisatie maken van de vervuilers. Op basis hiervan moeten betrokkenen op hun verantwoordelijkheid worden gewezen en desnoods moet wetgeving worden gemaakt of aangepast om  hen te kunnen straffen, bijvoorbeeld met een boete.

Zoals voor veel zaken geldt zal ook in de strijd tegen milieuvervuiling goede voorlichting niet mogen ontbreken.  Geen loze praatjes met  hoogdravende woorden, maar laagdrempelige programma’s die voor iedereen begrijpelijk zijn. Alleen op die manier zal de boodschap om verantwoord om te gaan met het milieu en de natuur doordringen en dat moet gepaard gaan met andere, hierboven genoemde acties.