Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Scholenatletiekprogramma van Yellow Birds werpt vruchten af

Scholenatletiekprogramma van Yellow Birds werpt vruchten af

Boven op de bestaande reguliere activiteiten van de 60-jarige sportvereniging Yellow Birds in Zorg en Hoop heeft deze  ‘omnivereniging’  in augustus vorig jaar 2022 de ontwikkelingspoot verstevigd door scholenatletiek toe te voegen aan het brede scala aan activiteiten. Ivan Fernald die belast is met de leiding van de atletieksectie heeft regelmatig betoogd waar Yellow Birds voor staat als buurtvereniging. Fernald betoogt dat evaluatie heeft geleerd dat de rek voor groei er nog in zit.

Tekst Stan Herewood        

Beeld Terence Oosterwolde

“De prestaties van de nieuwelingen uit het scholenatletiekprogramma bij de reguliere kampioenschappen hebben mijn stoutste verwachting overtroffen. De sporters hebben veel prijzen gewonnen. Wij gaan door met het mobilisatieprogramma vanuit het hoofdkwartier van het scholenprogramma op Zorg en Hoop. Dat gebied is vooralsnog het rekruteringsgebied.”

Yellow Birds heeft scholen in de wijk Zorg en Hoop bezocht. Op de dinsdag- en donderdagmiddag wordt atletiekles gegeven op de kunststofbaan voor atletiek, de enige in Suriname volgens internationale maatstaven.

Doel vernieuwingen

Om gelijke tred te houden met de ontwikkelingsfase is er volgens Fernald nog meer studie nodig over behoeften en een breed gedragen visie, zodat de bouwstenen worden aangedragen voor een stevig fundament. Daaronder vallen kwalitatieve en kwantitatieve kadervorming en fysieke omstandigheden, zoals accommodatie.  

“Onze passie is een scholenatletiekprogramma te organiseren waarmee ruim een jaar geleden is begonnen. Zowel basis als muloscholen te Zorg en Hoop enthousiast maken is goed verlopen”

Hij stelt dat goed georganiseerde sportorganisaties zoals Yellow Birds vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hun deeltaak kunnen blijven uitoefenen. Yellow Birds heeft verschillende secties waarvan de meest bekende zijn atletiek, volleybal, basketbal en taekwondo.

Als visionair, heeft Orlando Renfurm , de guru van de vereniging, de noodzaak ingezien van deugdelijke accommodaties. De leiding heeft het voor elkaar gekregen om op het Orlando Renfurm sportcomplex een sporthal neer te zetten en een atletiekbaan aan te leggen.

Menskracht

Een groot obstakel in de uitvoering is het menskracht-probleem, met name vakleerkrachten en begeleiders op bestuurlijk en technisch gebied. “Om het succes van de verdere groei van de club te stimuleren is een actieve communicatie met ouders gestart. We hebben tegelijk een stevige basis gelegd voor de afdeling atletiek. Alle projecten van de vernieuwingen binnen Yellow Birds staan of vallen met voldoende kader en de gedrevenheid van de mensen.”

Continuïteit daarvan is pas gewaarborgd als de overheid het belang van buurtcentra inziet en de verantwoordelijkheid hiervoor neemt. Onderhoud van accommodaties en het reserveren van begrotingsgeld spelen daarbij een belangrijke rol, meent Fernald, die van huis uit leraar lichamelijke opvoeding is.

“Onze passie is een scholenatletiek programma te organiseren waarmee ruim een jaar geleden is begonnen. Zowel basis als muloscholen te Zorg en Hoop enthousiast maken is goed verlopen”, voegt hij eraan toe. Dat proces, evenals de voorgenomen samenwerking met de school voor Jong Talent en Imeao waar lichamelijk opvoeding een examenvak is gaan door.

Het is betreurenswaardig dat tijdens de rekruteringssessie op scholen te Zorg en Hoop scholieren snakken naar gymleraren. Het ministerie van onderwijs, Wetendschap en Cultuur moet ervoor zorgen dat elke school een gymleerkracht heeft.

Ondersteuning

Op de vraag waarom niet van Jamaica en andere Caribische landen wordt geleerd over de basis van de atletieksport en het geheim van behaalde wereldsuccessen zegt Fernald: “Suriname heeft niet minder talent dan de omliggende landen. Zeker het Caribisch gebied niet. Het Engels kolonialisme heeft een cultuur van cricket en track and field (atletiek) achtergelaten. Daar is lichamelijke opvoeding atletiek en atletiek is lichamelijke opvoeding. In die landen geldt een lang termijn ontwikkeling atletiek plan. Dat programma wordt vanuit de school uitgevoerd.”

Hij stelt dat als Suriname daarvoor kiest wij er zullen komen, maar het probleem is dat wij niet willen. “We willen wel voor Vriesde, Nesty en Asinga applaudisseren en de diaspora zien draven op het veld om de successen te behalen. Maar waar blijft een eigen sportontwikkelingsplan?” Fernand  is hard in zijn oordeel met zijn opmerking dat Yellow Birds op niemand wacht om te applaudisseren.

“De sportactiviteiten hebben maatschappelijk nut. Niet alleen worden er topprestaties geleverd maar Yellow Birds staat ook garant voor de zo noodzakelijke vorming van jeugdigen”

“We nemen initiatieven die eigenlijk de overheid zou moeten nemen. De overheid moet de inspanning naar waarde schatten en ondersteunen. We hopen als Yellow Birds gehoor te vinden als we bij haar aankloppen voor steun. De overheid is onze partner en we willen haar niet tegen de schenen schoppen, maar aan de andere kant is de ondersteuning nodig anders komt er een moment dat wij de continuïteit niet kunnen waarborgen.”

Volgens Fernand is het onderhoud van de sporthal een hele klus. “In de morgenuren wordt er grotendeels gratis gebruik gemaakt van ons sportcomplex voor de lessen lichamelijke opvoeding van de omliggende scholen. In de nabije toekomst moet de overheid daar een vaste financiële vergoeding voor geven.”

Roepende in woestijn

Markant vindt Fernald dat in alle regeringsverklaringen gewezen wordt op de noodzaak van sport- en lichamelijke ontwikkeling, maar de praktijk wijst anders uit.  “De vergrijzing is er al. Er moet snel verandering komen in de vorm van institutionele versterking anders gaan wij de mist in. Op dit moment kunnen we ons beroepen op deskundig kader, maar de toekomst hebben we niet in de hand.” Er dienen zich nauwelijks vrijwilligers aan die hun schouders onder het mooie werk willen zetten.

Er blijkt op de scholen een enorme behoefte te zijn aan gymlessen. De atletiekpoot van Yellow Birds speelt daarop in.

“Talenten moeten worden ontdekt, gevormd en begeleid. Dit is een continu proces. We moeten niet alleen van de vruchten willen genieten; daaraan moet een behoorlijke investering voorafgaan. Een heikel punt is dat wij niet in staat zijn kader te betalen. Hier is ook een taak weggelegd voor de ministeries van Regionale Ontwikkeling en Sport en die van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur”, aldus Fernald.

“Willen wij het niveau van management handhaven dan zal er structurele ondersteuning moeten komen. De sportactiviteiten hebben maatschappelijk nut. Niet alleen worden er topprestaties geleverd maar Yellow Birds staat ook garant voor de zo noodzakelijke vorming van jeugdigen. Wij hopen geen roepende in de woestijn te zijn.”