Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Schokkende video gaat viraal: kinderen worden vervoerd in laadbak auto

Schokkende video gaat viraal: kinderen worden vervoerd in laadbak auto

In een schokkende video die viraal gaat, is een gevaarlijke situatie te zien waarin drie kinderen in de laadbak van een auto worden vervoerd. Drie kinderen van de lagere school, die waarschijnlijk net van school komen, zitten achterstevoren in de bak, terwijl de klep gewoon openstaat en de bestuurder over de Welgedacht C-weg rijdt.

In de auto bevinden zich meerdere kinderen. Op een gegeven moment stopt de bestuurder om de kinderen af te zetten. De drie kinderen springen uit de laadbak vanuit hun zittende houding en halen nog twee andere kinderen uit de auto.

Beeld: Facebook

Dit incident heeft geleid tot grote bezorgdheid over de veiligheid van deze kinderen. “Dit kan gewoon niet! Heeft u de politie niet ingeschakeld?”, “En de ouders gaan akkoord???”, “Had zijn verstand laten opsluiten, want a neh gekkkkkkk”, “Rijbewijs afpakken en hij mag het nooit meer krijgen. Dit beest is een gevaar voor kinderen en het verkeer”, “Het zijn, zijn eigen kinderen die in de bak zitten en hij vervoert ook nog eens schoolkinderen”, “Wat een stomme vader. Hij moet flink beboet worden en zijn rijbewijs afgepakt worden” zijn enkele van de vele verontwaardigingen en boze reacties over dit gebeuren op Facebook.

Verschillende personen hebben op sociale media hun boosheid geuit omdat het vervoeren van kinderen in de laadbak van een auto een extreem gevaarlijke handeling is die kan leiden tot ernstig letsel of zelfs tot de dood. De kinderen bevinden zich in een situatie waarin ze gemakkelijk uit de bak kunnen vallen, zonder enige bescherming of beveiliging. Het is voor hen eveneens schokkend om te vernemen dat de bestuurder van de auto zich niets lijkt aan te trekken van het belang van de veiligheid van de kinderen.

Benadrukt wordt dat kinderen kwetsbaar zijn en afhankelijk zijn van volwassenen om hun veiligheid te waarborgen. Het roekeloze gedrag van de bestuurder in dit incident is onaanvaardbaar en kan niet worden getolereerd, reageert men op Facebook.

Er wordt ook geroepen dat de politie deze zaak serieus neemt en gepaste maatregelen neemt tegen de bestuurder van de auto, om ervoor te zorgen dat dit incident niet onbestraft blijft. Alleen door streng op te treden tegen dergelijk roekeloos gedrag kan de veiligheid van deze kinderen worden gegarandeerd.