Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Schade aan aanplant rijstboeren door rattenplaag in grote lijnen geregistreerd

Schade aan aanplant rijstboeren door rattenplaag in grote lijnen geregistreerd

Het verhaal van de ratten in het district Nickerie was er eentje die rondging als een lopend vuurtje. Het hele land zat vol vragen en te kijken naar hoe de rijstboeren dit verder zouden aanpakken. In De Nationale Assemblee waren de ratten meerdere malen onderwerp van discussie..

Terugblik 

Nickerie heeft zo’n  25.000 hectare dat benut wordt door landbouwers om rijst te verbouwen. Een paar maanden geleden heerste er een heuse rattenplaag die de boeren geruime tijd in de greep hield en gezorgd heeft voor verlies onder de rijstboeren. De rattenplaag was overigens  geen nieuw verschijnsel, maar was er al altijd. Het enige dat toen veranderde, was het aantal ratten dat er was, door verschillende omstandigheden. 

Geregistreerde verliezen

In gesprek met rijstboeren geven ze te kennen, dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de boeren, die enorme schade hebben geleden door deze plaag, heeft geregistreerd en dat de afhandeling ervan was gestart. Maanden verder is  er een stijging in de prijzen van rijst.

Maar de stijging van rijst koppelen aan het feit, dat veel rijstarealen last kregen van ratten, berust volgens de rijstboeren in principe niet volledig op de waarheid. De prijzen van alle factoren die leidden tot  de productie van rijst zijn in dit proces bijgeteld. “Het ging niet specifiek om het halen van winsten uit nieuwe of andere aanplant”, zeggen de boeren.

Verlies meer dan wat geregistreerd is 

De schade van de verschillende boeren is groot en niet iedereen is nog aan de beurt gekomen om te horen hoe hun schades behandeld zullen worden. Verder heeft een groepje aangegeven, dat de schade die aanzienlijk is, in principe niet de schade is die de boeren geleden hebben. Het is een procesketen, door de schade was de productie ook minder, daarbij zijn er dus ook tal van verliezen geleden. Verder speelt ook devaluatie van geld een belangrijke rol. Wat je vandaag koopt heeft morgen een andere waarde, geven de boeren aan.

Hoe het aanpakken geschiedt door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij van Nickerie is nog niet bekend bij de redactie. Het laatste hierover is dus nog niet gezegd.