Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Santokhi wil versterking korpsleiding

Santokhi wil versterking korpsleiding

Het is van belang dat er een korpschef wordt benoemd. De versterking van de korpsleiding, evenals de benoeming van een korpschef, is van groot belang. Dit heeft president Chan Santokhi vorige week tijdens zijn jaarrede aangegeven. Hij benadrukte het belang van de reorganisatie van het Korps Politie Suriname (KPS).

Momenteel vervangt Ruben Kensen de functie van korpschef na het ontslag van Roberto Prade.

De veiligheidssituatie en handhaving van de rechtsstaat blijven zorgen baren en vereisen drastische maatregelen. Hiervoor moet er een reorganisatie plaatsvinden binnen het KPS. “We moeten beseffen dat criminelen niemand ontzien bij het plegen van hun meedogenloze daden. We kunnen allemaal slachtoffer worden van de acties van criminelen, en ons beleid is gericht op een structurele en integrale aanpak van criminaliteit,” benadrukte de president.

Er moet effectief en gericht worden opgetreden tegen deze criminelen. “We moeten zo veel mogelijk proberen om criminelen uit de samenleving te verwijderen, en aan de andere kant moet het beleid sterk gericht zijn op preventie om het veiligheidsgevoel in de samenleving te herstellen,” deelde Santokhi mee.

De politiediensten zullen volgens de president in 2024 worden voorzien van noodzakelijk materieel en persoonlijke uitrusting om effectiever te kunnen opereren. Specifieke aandacht gaat vooral uit naar integriteit en kwalitatieve dienstverlening aan de samenleving. Diverse wetsvoorstellen zijn ook voorbereid en aangeboden aan De Nationale Assemblee en inmiddels ook goedgekeurd.