Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Santokhi wil compensatie voor landen met hoge bebossing

Santokhi wil compensatie voor landen met hoge bebossing

PARAMARIBO — President Chandrikapersad Santokhi heeft de staatshoofden en regeringsleiders, woensdag tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, opgeroepen om nu beslissende stappen te nemen tegen klimaatverandering.

“We hebben gemakkelijker toegang nodig tot klimaatfinanciering om mitigatie- en aanpassingsbeleid te kunnen implementeren. We moeten de inspanningen steunen die pleiten voor compensatie aan landen met hoge bebossing voor de zogenaamde ‘verwijderingskredieten’, aangezien deze landen zonder compensatie als koolstofputten voor de hele wereld functioneren”, laat Santokhi optekenen.

Het staatshoofd vindt het betreurenswaardig dat de wereld, ondanks enige inspanningen nog steeds ver verwijderd is van het bereiken van het vereiste emissieniveau.

Gevolgen

“Wij bevinden ons midden in de realiteit van de toegenomen intensiteit, van de verwoestende mondiale gevolgen van de klimaatverandering”, vervolgt hij zijn toespraak. President Santokhi wijst erop dat Suriname ook niet bespaard blijft van de gevolgen, ondanks het één van de slechts drie koolstof-negatieve landen is.

Een van de gevolgen in Suriname zijn de uitzonderlijk hoge temperaturen, welke leidt tot uitdagingen met betrekking tot de beschikbaarheid van drinkwater. Gebieden in het binnenland worden in toenemende mate overstroomd door hevige regenval en kustgebieden worden bedreigd door de stijging van de zeespiegel.

Hij merkt op dat Suriname ondanks de uitdagingen zijn rol blijft spelen in het beschermen van de planeet door middel van nationale acties te ondernemen en strategische internationale publieke en private partnerschappen aan te gaan die zullen bijdragen aan de resterende koolstofuitstoot.