Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Santokhi pleit voor parkeren ideologische verschillen Unasur-landen

Santokhi pleit voor parkeren ideologische verschillen Unasur-landen

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — President Chandrikapersad Santokhi vindt dat de landen van Zuid-Amerika verenigd in Unasur ideologische verschillen opzij moeten zetten wil de regio duurzame ontwikkeling realiseren. Dit hield hij zijn collega’s dinsdag voor in Brazilië waar staatshoofden van Unasur-landen op initiatief van president Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva bijeen waren gekomen om de organisatie nieuw leven in te blazen.

“Suriname is van mening dat we, om als nieuw te beginnen, ideologische verschillen opzij moeten zetten en ons moeten concentreren op allianties op basis van onze gedeelde toezeggingen en gedeelde waarden om duurzame ontwikkeling te bereiken en tegelijkertijd de veerkracht van onze samenlevingen te bevorderen”, aldus Santokhi.

“Een hernieuwde Unasur zal een collectieve taak zijn, die aanzienlijke institutionele en normatieve veranderingen vereist”

President Chandrikapersad Santokhi

Hij riep op Zuid-Amerika te erkennen als “onze plaats, niet alleen geografisch, maar met onze eigen identiteit en gedeelde bestemming”. Een regio van vrede waar samenwerking van het allergrootste belang is om duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Uitdagingen

Santokhi voerde aan dat de wereld voor tal van uitdagingen staat, zoals klimaatverandering, de nasleep van de Covid-19 pandemie, voedselonzekerheid en sociale en inkomensongelijkheid. Voeg daarbij de schuldencrisis in veel landen, de ontoereikende financiering voor ontwikkelingshulpmiddelen, een wereldwijde financiële architectuur die moet worden herzien, de ongewenste maar wereldwijd impactvolle oorlog tegen Oekraïne, hield hij de leiders voor.

De president vindt dat de Unasur-landen zich zouden moeten concentreren de klimaatcrisis. Suriname wil zijn status van CO²-negatief land behouden, meent het staatshoofd, maar de vraag is hoe dat kunnen doe te midden van alle financiële en economische uitdagingen. De regio heeft over dit onderwerp een gemeenschappelijke visie nodig.

Santokhi: “De wereld heeft een nieuw paradigma nodig voor internationale betrekkingen, ons mondiale institutionele raamwerk moet opnieuw worden vormgegeven en mogelijk opnieuw worden gepositioneerd in het mondiale geheel”.

Unasur als intergouvernementeel mechanisme kan deze belangrijke veranderingen in de wereld niet negeren, meent hij. Het moet in haar strategische visie deze meenemen en aanpakken met concrete en meetbare plannen voor een betere toekomst in Zuid-Amerika.

Politieke wil is niet genoeg. Het vereist, aldus de president, actief leiderschap en toewijding, eigenaarschap en toewijding. Het vereist principiële toezeggingen om de ander bij te staan in problemen, maar ook de inzet om problemen op te lossen met vreedzame middelen, dialoog, diplomatie en onderhandelingen, vervolgde het staatshoofd.

Leren van verleden

Hoewel Unasur een consensusmechanisme was dat zich toelegde op integratie en economische en sociale ontwikkeling op de lange termijn, hebben de landen gefaald in dit mechanisme vanwege onvoldoende institutionele opbouw, ideologische verschuivingen en gebrek aan consensus. “Laten we leren van het verleden. Een hernieuwde Unasur zal een collectieve taak zijn, die aanzienlijke institutionele en normatieve veranderingen vereist”, stelde Santokhi.

De landen moeten ervoor zorgen dat het blok duurzamer, effectiever en veerkrachtiger is en bestand is tegen politieke en ideologische verschuivingen, om de continuïteit van de integratie op de lange termijn te garanderen.

Dit is een collectieve verantwoordelijkheid, in het belang van alle landen. Daarom moet nu gehandeld, hervormd, en herbouwd worden. De collectieve kracht van de landen kan Zuid-Amerika verheffen, meent de regeringsleider. Het moet één enkele geografische ruimte worden die met elkaar verbonden is en onze volkeren de gelegenheid biedt elkaar te ontmoeten en hun verhalen te delen.

Connectiviteit

Connectiviteit over de weg, over zee en door de lucht is van cruciaal belang. Santokhi hield de vergadering voor dat Suriname en Guyana bezig zijn met het afronden van de voorbereidingen voor de bouw van een brug over de Corantijnrivier die een vaste verbinding tussen de twee buurlanden zal bieden.

Evenzo zijn er plannen voor een vaste verbinding aan de andere kant van Suriname met Frans-Guyana zodra er een brug over de Marowijnerivier komt, aldus de president. Verbeterde connectiviteit zal volgens hem economische ontwikkeling, handel en investeringen vergemakkelijken. De voordelen hiervan zien Surinaamse zakenlieden reeds die via de wegverbinding naar Guyana goederen importeren uit Noord-Brazilië.

De pas ontdekte olie- en gasvoorraden in Suriname en Guyana zullen ongetwijfeld de weg vrijmaken, meent de president, voor economische groei in de regio en de energiemix en -voorziening zullen worden verbeterd, waardoor er meer kansen ontstaan voor complexe industrieën op basis van goedkope energievoorziening.

Unasur moet, zo stelde hij, opkomen voor de belangen van de volkeren en de kwestie van rechtvaardige ontwikkeling, vrede, mondiale rechtvaardigheid en klimaatverandering aan de orde stellen, op multilateraal en internationaal niveau. Suriname is vastbesloten om samen te werken in de geest van partnerschap en dat coördinatie en regionale samenwerking noodzakelijke elementen zijn voor een succesvol Zuid-Amerikaans integratieproces. Suriname is formeel nog steeds lid van Unasur en steunt de heractivering van dit regionale mechanisme, gebaseerd op een evenwichtige aanpak.