Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Santokhi pleit opnieuw voor concrete acties inzake klimaatfinanciering

Santokhi pleit opnieuw voor concrete acties inzake klimaatfinanciering

PARAMARIBO Er is volgens president Chandrikapersad Santokhi concrete actie nodig van de internationale gemeenschap om subsidies inzake klimaatfinanciering rechtstreeks aan de meest kwetsbare landen te verstrekken.

De Communicatie Dienst Suriname zegt in een persbericht dat het staatshoofd zich woensdag tijdens de eerste Cananda-Caricom Summit in Ottawa, samen met staatshoofden, regeringsleiders van de Caribische regio en premier Justin Trudeau heeft gebogen over een strategisch partnerschap voor een veerkrachtige toekomst.

“Het verkrijgen van voldoende klimaatfinanciering, die tegemoetkomt aan de specifieke behoeften van onze mensen, is echter een reëel probleem geweest. Het merendeel van deze groep landen is tot nu toe niet succesvol geweest”

President Santokhi

President Santokhi noemt klimaatverandering een actuele realiteit die elk deel van de planeet treft, vooral voor het Caribisch gebied is het een reële bedreiging vormt. Hij merkt op dat er diverse bijeenkomsten zijn geweest waarbij documenten zijn aangenomen inzake de impact van klimaatverandering en -financiering.

“Het verkrijgen van voldoende klimaatfinanciering, die tegemoetkomt aan de specifieke behoeften van onze mensen, is echter een reëel probleem geweest. Het merendeel van deze groep landen is tot nu toe niet succesvol geweest”, aldus het staatshoofd.

Hij zegt dat ook Suriname geconfronteerd raakt met de gevolgen van klimaatcrisis veroorzaakt door ontwikkelde landen. Een voorbeeld daarvan is onder andere wateroverlast, kusterosie en droogte. De financiële middelen die hiertegen worden ingezet, komen uit de reguliere begrotingen die feitelijk bestemd zijn voor sectoren ter ontwikkeling van het land.

Hij pleit daarom voor het nakomen van de beloften voor klimaatfinanciering. “We hebben concrete actie nodig van de internationale gemeenschap om subsidies rechtstreeks aan de meest kwetsbare landen te verstrekken.”

Koolstofputten

Het staatshoofd zegt ook dat alle inspanningen gebundeld moeten worden voor het compenseren van landen met hoge bebossing – zoals Suriname, Guyana en Belize – aangezien deze landen voor de hele wereld hebben gefunctioneerd als koolstofputten, zonder enige compensatie.”

President Santokhi memoreerde de toegezegde financiële steun van Canada om klimaatverandering aan te pakken. “Wij kijken uit naar de implementatie”, voegde hij eraan toe.

Tegelijkertijd pleit de president voor gelijke kansen aan nieuwe energieproducenten in de regio om hulpbronnen te genereren alsook en lokale en regionale duurzame economische groei te ondersteunen. Goedkope en veilige energievoorziening vergroot het verdienvermogen van de Caribische regio.

President Santokhi zegt verder dat schuldverlichting, schuldsanering en financiële inclusie van cruciaal belang zijn om de landen in staat te stellen te werken aan duurzame ontwikkeling.