Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Santokhi komt belofte over Sabaku-project deels niet na

Santokhi komt belofte over Sabaku-project deels niet na

De mensen die vorig jaar op dubieuze wijze percelen hebben gekregen in Sabaku Village, kunnen deze waarschijnlijk toch houden als ze dat willen. De beloftes die president Chan Santokhi ruim een half jaar geleden had gedaan om de verstrekte beschikkingen in te trekken, blijkt hij nu niet na te komen. In plaats daarvan worden alleen mensen die meerdere percelen hebben gekregen “bewogen om hiervan vrijwillig afstand te doen”, zei hij maandag in De Nationale Assemblee. Wat hij gaat doen als dat niet gebeurt, zei hij echter niet.

Tekst Armand Snijders

Beeld dWT archief

Temidden van de volksprotesten die medio vorig jaar plaatsvonden, zorgde het ‘weggeven’ van de percelen voor ophef en extra woede in de samenleving. Vooral omdat daar vooral leden en sympathisanten van Abop voor in aanmerking waren gekomen. Abop-voorzitter en vicepresident Ronnie Brunswijk had om dit soort cadeautjes mogelijk te maken, een jaar eerder zijn marionet Dinotha Vorswijk op het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) gezet. Zij volgde Diana Pokie op, die had geweigerd onrechtmatige zaken uit te voeren en naar zijn pijpen te dansen en werd ontslagen.

Hoewel Santokhi hier zelf geen voorstander voor was, zwichtte hij toch voor de enorme druk van zijn plaatsvervanger. Hij zou achteraf Brunswijks vage beschuldigingen aan het adres van Pokie door een presidentiële commissie laten onderzoeken, maar daar is niets meer van gehoord. Althans die commissie werd een zwijgplicht opgelegd. Dus ze droop via de zijdeur af en keerde Abop boos de rug toe, zoals zoveel partijleden in Brokopondo, het district waarvoor zij in 2020 op de kieslijst stond.

Het zegt heel veel over de inhaligheid van politici die niet beseffen dat ze hun functie hebben te danken aan hetzelfde volk dat ze met hun graaizucht benadelen

Al enkele maanden doet Brunswijk verwoede pogingen om haar terug te winnen voor de partij, omdat hij zich realiseert dat zonder haar een parlementszetel in Brokopondo in 2025 vrijwel onmogelijk is. Maar tot nu toe houdt Pokie het been stijf en zegt dat voor haar Abop verleden tijd is. De partij zal echter blijven aandringen bleek uit een mededeling van Brunswijks gezant ressortraadslid van Brokopondo, Cicilia Doebe, die in opdracht van de partijvoorzitter contact heeft gezocht met de politica.

Inhaligheid politici

Terwijl Surinamers die al jaren op een wachtlijst staan om een stukje grond te krijgen en doorgaans kunnen wachten tot ze een ons wegen, kregen na het aantreden van Vorswijk anderen die gelieerd zijn aan haar partij moeiteloos een perceel in de schoot geworpen. De fractieleider van Abop in het parlement, Obed Kanapé, kreeg er zelfs twee. Maar hij vindt dat daar helemaal niets mis mee is. Dat hij dat vindt, zegt heel veel over de inhaligheid van politici die niet beseffen dat ze hun functie hebben te danken aan hetzelfde volk dat ze met hun graaizucht benadelen. Ook zijn partijgenoot Edgar Sampie viel in de prijzen met een perceel.

Santokhi, die destijds ook al de hete adem van ontevreden burgers in zijn nek voelde die de straat opgingen, was niet blij met dit extra probleem. Op 22 juli beloofde hij onder druk van de protesten dat de beschikkingen zouden worden ingetrokken. Daarop werd hij aangesproken door Brunswijk en op 1 augustus was de president opeens wat minder stellig: de gronduitgifte zou voor een half jaar worden opgeschort.

Toen hij weer een week later, op 7 augustus, een presidentiële werkgroep in het leven riep die ‘nader onderzoek in de administratief- en bestuursrechtelijke sfeer’ moest doen rond die gronduitgifte, kon je de bui al zien hangen dat er niets zou veranderen. De werkgroep, onder aanvoering van zijn adviseur Humphrey Tjin Liep Shie had uiterlijk 1 februari verslag moeten doen en heeft twee weken geleden inderdaad een rapport overhandigd aan de president. Maar niemand weet wat daarin staat.

Brunswijk verantwoordelijk

Kennelijk was het rapport niet volledig, want Tjin Liep Shie en zijn mensen hebben van Santokhi nog een maand de tijd gekregen om onder leiding van notabene Brunswijk na te gaan wie percelen hebben gekregen. Dat is de kat op het spek binden, want de vicepresident is juist voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de omstreden gronduitgiften. Maar dat schijnt niet tot het staatshoofd door te dringen.

De regering heeft zich in het afgelopen half jaar helemaal niet bekommerd om die percelen en je mag dus niet verwachten dat ze dat nu opeens wel doet

Alleen het feit al dat de werkgroep na een half jaar ‘onderzoek’ nog steeds niet weet wie allemaal meer dan één perceel hebben gekregen, zegt al heel veel over de medewerking die men krijgt vanuit het GBB-ministerie. Het is een illusie te denken dat deze gegevens met Brunswijk wel boven tafel komen. Aan de andere kant: deze informatie is toch openbaar en ligt opgeslagen bij het Grondregistratie- en Land Informatie Systeem (Glis)?

Maandag kon Santokhi niets anders dan het parlement meedelen dat de mensen die meerdere percelen hebben gekregen, gevraagd zal worden om vrijwillig afstand van hun perceel te doen. Met juristen moet nog worden nagegaan wat de vervolgprocedure zal zijn als ze weigeren. De regering heeft zich dus in het afgelopen half jaar helemaal niet bekommerd om die percelen en we hoeven dus niet verwachten dat ze dat nu opeens wel gaat doen.

Absoluut onkan

Toch houdt de president vol dat er binnenkort percelen te Sabaku vrij zullen komen “die weer uitgegeven zullen worden aan mensen die deze dringend nodig hebben”. Het zou in ieder geval mooi zijn als Santokhi op zijn strepen gaat staan en Abop’er Obed Kanapé duidelijk weet te maken dat het absoluut onkan is dat hij meerdere lappen grond heeft gekregen en deze terug moeten geven. Hiermee zou hij laten zien dat hij niet meer buigt voor de chantagepraktijken van Brunswijk, zoals hij de eerste tweeëneenhalf jaar van zijn presidentschap wel heeft gedaan.