Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Santokhi, historische president

Santokhi, historische president

Dat president Chan Santokhi zich het beste staatshoofd waant dat Suriname ooit heeft gehad, is allang bekend. Maar steeds daar een schepje bovenop doen, is van de zotte. Een paar weken terug schreven wij hier reeds dat het Kabinet van de President uitblinkt in het verheerlijken van de president, hetzij via de Facebookpagina Chan Santokhi hetzij via de communicatiekanalen. De man wordt gebracht als een redder van land en volk in plaats van iemand wiens partij bij de gratie van het electoraat regeermacht heeft verworven en hij op basis daarvan gekozen is om dienstbaar te zijn aan het volk.

Maar van het dienstbaar zijn, valt niets te merken, dan iemand die constant vinger zit te wijzen of de samenleving op gebiedende wijs de les leest. Zo liet de president zich recentelijk ontvallen dat “wie het licht in de tunnel toch niet ziet, een bril zou moeten aanschaffen”. Dat deze uitspraak een president onwaardig is, zal hem weinig schelen. Hij is ervan overtuigd dat er geen betere is en blijkt zodanig met zichzelf ingenomen, dat misschien zelfs zijn vele adviseurs niet durven iets daartegen in te brengen. De zelfingenomenheid druipt ervan af daar waar het staatshoofd in persoon aanwezig is of platforms waar ‘hij’ actief is.

Wie bijvoorbeeld de pagina van de Guyanese president Irfaan Ali bezoekt, zal tot de ontdekking komen dat er wordt gesproken in termen van “president Irfaan Ali”. Op de pagina van president Santokhi staat de ‘ik’-vorm centraal, hetgeen neigt naar narcisme, maar daar zal men op het kabinet doof voor zijn. Overigens, het staatshoofd geeft er tijdens persconferenties en bij andere gelegenheden er openlijk blijk van dat zonder hem, zaken niet zouden gelukken. Dit is misschien ook de reden dat president Santokhi zich van veel woorden bedient, alsof hij zelfs het werk van de ministers doet. Hij kan daarmee geschiedenis schrijven als het staatshoofd dat voor 17 sprak, maar weinig resultaat boekte.

Deze week heeft Santokhi alvast een nieuw stukje aan zijn zelfingenomenheid toegevoegd. De Communicatiedienst Suriname (CDS) meldde namelijk dat zijn bezoek aan de Dominicaanse Republiek historisch was. De CDS struikelde erg over de berichtgevingen door eerst te melden dat het de eerste keer is dat een Surinaamse president het land aandoet. Vervolgens schreef men dat president Santokhi zich voorbereidt op een historisch bezoek aan de Dominicaanse Republiek en daarna werd het: “Het is de eerste keer dat een Surinaamse president het land een officieel bezoek brengt.”

Kennelijk had men op het kabinet door dat president Desi Bouterse in 2012 ook een bezoek aan de Dominicaanse Republiek heeft gebracht, dus werd het in de volgende berichtgeving verbloemd met “officieel bezoek”. Bouterse heeft de Dominicaanse Republiek toen bezocht om de inauguratie van de toenmalige president mee te maken. Echter lijkt dit de communicatiediensten van het kabinet niet te interesseren. Als de geschiedenis maar verloochend wordt ten faveure van de historische Santokhi, is het allemaal oké.

Op de persconferentie heeft de president het incident met de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), Anastatia Kanapé-Pokie, van zich afgeschoven naar het consulaat in Miami, terwijl het zijn zoon is. Het feit dat hij niet eens een gesprek heeft gehad met zijn zoon, is kwalijk te noemen. De zoon van een president die tegen de CBB-directeur zegt dat zij en de ABOP’ers terug naar het bos moeten, is niet de manier waarop we op een broederlijke manier met elkaar omgaan in Suriname.

Hiermee wordt juist verdeeldheid gestimuleerd. Dit is weer een geval van “zand erover”, we adresseren het niet. Het is weer koning Albert die de ballen toonde om antwoord te geven, want de vader van Richano kon dat niet. Het leek wel alsof koning Albert de vader was die antwoord gaf op de vragen, waaronder de kwestie van de salariëring en welke functie Richano op het consulaat in Miami vervult. Waarom kon het staatshoofd, de vader van Richano, geen duidelijkheid hierover verschaffen en de uitspraken van zijn zoon die indruisen tegen de gedachtegang van verbroedering absoluut niet afkeuren?