Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Santokhi belicht rol technologie op G77+China top

Santokhi belicht rol technologie op G77+China top

In Havana, Cuba is vrijdag de G77+China Summit geopend waarbij de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel, de leiders van de lidstaten in het Palacio de las Convenciones heeft ontvangen. Het thema van de summit luidt “Huidige ontwikkelingsuitdagingen: de rol van wetenschap, technologie en innovatie”.

President Santokhi heeft de top in Havana toegesproken tijdens de G77+China top waar hij de rol van technologie belicht bij het dichten van de kloof tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden.

Volgens president Santokhi moet de rol van wetenschap en technologische innovatie niet uitgesloten worden bij de aanpak van zijn de geopolitieke spanningen, als financiële, voedsel-, biodiversiteits-, en klimaatcrises. Met name verwijst hij naar de rol van technologie op het gebied van voedselveiligheid bij het produceren van meer voedsel en het optimaliseren van de landbouw.

“We moedigen internationale samenwerking en partnerschappen en het delen van kennis aan om de kloof tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden te overbruggen”. President Santokhi is ook voorstander van het uitbreiden van de toegang tot digitale technologieën naar jongeren, vrouwen, inheemse en tribale volkeren en personen om niemand achter te laten.

Echter benadrukt Santokhi dat men niet voorbij moet gaan aan mogelijke gevaren bij slecht gebruik van wetenschappelijke verworvenheden. “De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) kan niet worden gestopt. We erkennen de voordelen die AI kan opleveren, maar we moeten ook rekening houden met de bedreigingen ervan voor de vrede, de veiligheid en de mondiale stabiliteit, vanwege het potentieel ervan vanwege misbruik en onvoorspelbaarheid.”, aldus president Santokhi.

De G77+China top is bij uitstek het forum om diverse relevante onderwerpen voor ontwikkelingslanden te bediscussiëren. Het voornaamste doel is het bewerkstelligen van een rechtvaardiger internationale samenleving, waarbij de stem van de ontwikkelingslanden niet genegeerd moet worden. Daarnaast bestaat de noodzaak om de bestaande internationale multilaterale systemen en instituties diepgaand te evalueren en te hervormen.

Suriname zal zich sterk maken voor de effectievere aanpak van klimaatverandering en herstel van de kleine en afhankelijke economieën na de covid crisis. De participatie van Suriname op het hoogste niveau stuurt een belangrijk signaal over de waarde dat ons land hecht aan samenwerking en multilaterale relaties.