Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Rust schijnt voorlopig weergekeerd in zorgsector

Rust schijnt voorlopig weergekeerd in zorgsector

Tekst en beeld Ricky Wirjosentono

PARAMARIBO —  In een kortgeding dat de directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo had aangespannen tegen de personeelsbond (ABPLAZ) om een werkonderbreking ongedaan ter maken is voorlopig geen vonnis gekomen. Er zijn afspraken gemaakt en als die niet worden nagekomen zal de rechter alsnog vonnis wijzen. De bond was in actie gegaan omdat er een verschil van mening met de directie was over uitbetaling van toelagen, waaronder een overbruggingstoelage, zegt Lloyd Pool van de vakorganisatie.

Hij sprake donderdag op een persconferentie, waarbij ook vertegenwoordigers van de bonden van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), het Sint Vincentius Ziekenhuis en het Mungra Medisch Centrum in Nickerie aanwezig waren. Zij hebben besloten gezamenlijk op te trekken wegens een gemeenschappelijk belang.

“In werkelijkheid is het de werkgever die voor onrust zorgt op de arbeidsvloer, want zij houdt zich niet aan afspraken en in feite wil zij ook niet luisteren. Het lijkt bijna op dictatuur

Lloyd Pool

Afspraken

ABPLAZ en de directie van het AZP hebben bij de rechter afgesproken dat de overbruggingstoelage over juli uiterlijk donderdag 31 augustus zou worden uitbetaald. Het bedrag van maart/april tot en met juni moet in september worden overgemaakt.  Pool zei op de persconferentie donderdag dat de tegenpartij zich tot op dit moment niet houdt aan de afspraken. Hij vervolgde:  “Wanneer wij in actie komen worden wij beschuldigd dat wij het pad van dialoog verlaten, maar dat is niet waar.

We betreuren het dat wanneer de vakbeweging schrijft en praat er geen gehoor wordt gegeven. Pas wanneer men merkt dat je vakbondsacties gaat voeren wil men inkomen en dan eist men van ons om milder te zijn of nog niet in actie te gaan. In werkelijkheid is het de werkgever die voor onrust zorgt op de arbeidsvloer, want zij houdt zich niet aan afspraken en in feite wil zij ook niet luisteren. Het lijkt bijna op dictatuur.”

Ligdagtarieven

Bij het Sint Vincentius Ziekenhuis zijn de salarissen intussen uitbetaald, maar de  overbruggings- en wervingstoelage niet. “Gelet op de economische situatie in het land komen de medewerkers niet meer uit met wat ze ontvangen. Het lastige is dat wij bij een particuliere instelling werken die voor een groot deel afhankelijk is van de eigen inkomsten. Als je die niet hebt kan je dus ook niet meer loon geven aan je medewerkers”, zegt Marcia Clumper, secretaris van de personeelsbond.  

“De overheid heeft een verantwoordelijkheid en daarom stellen we haar aansprakelijk voor het inkomen van het ziekenhuis om meer te kunnen geven aan de medewerkers

Marcia Clumper,

Ze ziet als meest voor de hand liggende oplossing dat de regering toestemming geeft tot verhoging van de ligdagtarieven. “De overheid heeft een verantwoordelijkheid en daarom stellen we haar aansprakelijk voor het inkomen van het ziekenhuis om meer te kunnen geven aan de medewerkers”, zegt Clumper.

Geen zorgfunctie

Hoewel het personeel van de RGD niet direct in de zorg werkt, meent het toch tot de zorgsector te behoren en daarom aanspraak te maken op de toelagen. De regering zou volgens de bond de RGD anders willen tegemoet komen.

“In welke vorm is niet duidelijk. En we zijn deze week in contact geweest met de minister en de directie, die vinden dat de RGD niets te zoeken in heeft deze bundeling. Maar wij zijn een ander mening toegedaan. Ook bij ons werken er gezondheidswerkers. Gespecialiseerde diensten zijn er ook. Onze vraag is waarom wij niet meegenomen worden in de toelagen. Ik moet zeggen dat de minister zich heeft opgesteld voor dialoog. We zullen praten over wat dat intern is misgegaan. De RGD heeft wel een collectieve arbeidsovereenkomst,” aldus Carlos Helberg ondervoorzitter van de vakbond, maar die is volgens hem aan aanpassing toe.

Door de jaren heen hebben de medewerkers vaak water in de wijn gedaan moet worden. “Het gaat niet gepaald goed binnen de RGD en voordat het te laat is willen wij antwoord van de minister.” De personeelsbond van ’s Lands Hospitaal die zich ook bij de andere bonden had aangesloten heeft zich teruggetrokken, om verschil in inzicht.-.